De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Combinatie van planologische kruimelgevallen is mogelijk

Combinatie van planologische kruimelgevallen is mogelijk

Het komt geregeld voor dat een voorgenomen project in strijd is met het geldende bestemmingsplan of de geldende beheersverordening. In dat geval zijn er drie mogelijkheden om met een omgevingsvergunning van dit plan of deze verordening af te wijken. Een van deze mogelijkheden is de zogeheten ‘kruimelgevallenregeling’ uit artikel 4 en 5 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (“Bor”).In 2014 is de ‘kruimellijst’ aanzienlijk uitgebreid. Momenteel is het planologisch mogelijk om projecten...
Leestijd 
Auteur artikel Jelmer Keur
Gepubliceerd 03 april 2017
Laatst gewijzigd 25 februari 2019
 

Het komt geregeld voor dat een voorgenomen project in strijd is met het geldende bestemmingsplan of de geldende beheersverordening. In dat geval zijn er drie mogelijkheden om met een omgevingsvergunning van dit plan of deze verordening af te wijken. Een van deze mogelijkheden is de zogeheten ‘kruimelgevallenregeling’ uit artikel 4 en 5 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (“Bor”).

In 2014 is de ‘kruimellijst’ aanzienlijk uitgebreid. Momenteel is het planologisch mogelijk om projecten van aanzienlijke omvang te realiseren met een beroep op deze lijst. Een vraag die hierbij speelt, is of verschillende onderdelen van deze lijst gecombineerd mogen worden. In een uitspraak van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:744) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) bevestigd dat dit is toegestaan.

Overwegingen van de Afdeling
In deze zaak heeft het college van burgemeester en wethouders van Breda (“het college”) een omgevingsvergunning verleend in afwijking van het bestemmingsplan voor:

  • de uitbreiding van de uitbouw op de begane grond van een pand; en

 

  • gestapelde bewoning van datzelfde pand.Bevoegdheid
In tegenstelling tot de appellant (een omwonende) oordeelt de Afdeling dat het college bevoegd was om van het bestemmingsplan af te wijken:

  • voor de uitbreiding van de begane grond op grond van artikel 4 lid 1 van bijlage II van het Bor; en

 

  • voor de wijziging van het gebruik voor gestapelde bewoning op grond van artikel 4 lid 9 van bijlage II van het Bor.De Afdeling wijst in dit verband op de Nota van toelichting bij het besluit tot wijziging van het Bor per 1 november 2014 (Stb. 2014, 333 p. 50-51) waarin is vermeld dat de verschillende onderdelen van artikel 4 van bijlage II in één omgevingsvergunning gecombineerd kunnen worden toegepast.

Aantal woningen
Verder stelt de appellant dat het college niet bevoegd was de omgevingsvergunning te verlenen, omdat niet voldaan zou zijn aan het vereiste dat het aantal woningen gelijk moet blijven (artikel 5 lid 1 van bijlage II van het Bor). Volgens dit lid, onder c, geldt deze eis echter niet bij toepassing van artikel 4 lid 9 van bijlage II. Appellant betoogt daarentegen dat deze eis in dit geval wél geldt, aangezien de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan is verleend op de gezamenlijke grondslag van artikel 4 lid 1 én 9 van bijlage II.

De Afdeling volgt dit betoog niet. Het college is voor het gebruik van het pand als gestapelde woning alleen op grond van artikel 4 lid 9 van bijlage II van het Bor afgeweken van het bestemmingsplan. Daarmee geldt de eis dat het aantal woningen gelijk blijft in dit geval niet.

Wilt u meer weten over het gebruik van planologische kruimelgevallen? Neem contact op met Jelmer Keur, advocaat sectie Overheid & Vastgoed.