De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Commissie breidt staatssteunmogelijkheden ter bestrijding Covid-19 / Coronavirus uit

Commissie breidt staatssteunmogelijkheden ter bestrijding Covid-19 / Corona uit

Op 19 maart 2020 heeft de Europese Commissie een tijdelijke kaderregeling aangenomen op basis waarvan lidstaten na haar goedkeuring staatssteun kunnen verlenen ter bestrijding van het nieuwste Coronavirus Covid-19. Op 3 april 2020 heeft de Europese Commissie het toepassingsbereik van de kaderregeling verruimd, zodat lidstaten ook mogelijkheden krijgen voor rechtmatige onderzoeks- & ontwikkelingssteun ter bestrijding van Coronavirus Covid 19.
Leestijd 
Auteur artikel Sjaak van der Heul
Gepubliceerd 07 april 2020
Laatst gewijzigd 07 april 2020
 

 

 

 

Extra liquiditeitsmaatregelen

De maatregelen uit de kaderregeling van 19 maart 2020 zijn vijf steunmaatregelen om de liquiditeit en financieringscapaciteit van getroffen (MKB-)ondernemingen te versterken. Met de gewijzigde tijdelijke kaderregeling van 3 april 2020 zijn daaraan twee liquiditeitsmaatregelen toegevoegd die lidstaten ter goedkeuring kunnen voorleggen aan de Europese Commissie:

  • op bepaalde (zwaar getroffen) sectoren of regio’s gerichte staatssteun in de vorm van (i) uitstel van belastingbetalingen en/of (ii) opschorting van werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid;
  • Op bepaalde (zwaar getroffen) sectoren of regio’s gerichte staatssteun in de vorm van loonsubsidies voor werknemers.

Onderzoek & Ontwikkeling

De Europese Commissie heeft ook geconstateerd dat niet alleen de toegang tot liquiditeit en financiering voor het MKB van essentieel belang zijn voor de Europese economie. Hetzelfde geldt blijkens het persbericht van de Europese Commissie voor onderzoek en ontwikkeling relevant voor bestrijding van Covid-19.

Sinds 3 april 2020 kunnen lidstaten op grond van de gewijzigde tijdelijke kaderregeling daarom ook goedkeuring vragen voor staatssteun ten behoeve van:

  • Coronagerelateerd onderzoek en ontwikkeling;
  • de bouw en uitbreiding van testfaciliteiten voor Coronagerelateerde producten (zoals medicijnen / vaccines / behandelmethoden / ventilators / diagnostisch materiaal / beschermende kleding / gegevensverzameling / ontsmettingsmiddelen);
  • de verhoging van de productiecapaciteit van producten die noodzakelijk zijn voor de bestrijding van Covid-19.