Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Consultatie Wet terugvordering staatssteun

Consultatie Wet terugvordering staatssteun

Op 3 juni 2016 is het Wetsvoorstel tot de Wet terugvordering staatssteun ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel komt tegemoet aan een leemte in de Nederlandse regelgeving. Op dit moment is er namelijk geen sluitende juridische grondslag om onrechtmatig verleende staatssteun terug te vorderen. Voorgesteld wordt om diverse wetten aan te passen zodat terugvordering voortaan zonder meer mogelijk is. Tot 27 juli 2016 kan er worden gereageerd. Achtergrond Het Europese recht verplicht een li...
Auteur artikelTony van Wijk
Gepubliceerd20 juni 2016
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op 3 juni 2016 is het Wetsvoorstel tot de Wet terugvordering staatssteun ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel komt tegemoet aan een leemte in de Nederlandse regelgeving. Op dit moment is er namelijk geen sluitende juridische grondslag om onrechtmatig verleende staatssteun terug te vorderen. Voorgesteld wordt om diverse wetten aan te passen zodat terugvordering voortaan zonder meer mogelijk is. Tot 27 juli 2016 kan er worden gereageerd.

Achtergrond
Het Europese recht verplicht een lidstaat tot terugvordering van onrechtmatig verleende staatssteun. Het is aan de betreffende lidstaat om ervoor te zorgen dat het nationale recht voorziet in de daarvoor vereiste grondslagen en procedures. Het Nederlandse recht bevat op dit moment echter niet een dergelijke sluitende serie regels voor alle gevallen, of leidt niet in alle gevallen tot een effectieve ongedaanmaking. Het onderhavige wetsvoorstel beoogt deze leemte op te vullen door te voorzien in nationaalrechtelijke grondslagen voor de terugvordering van staatssteun indien een besluit van de Europese Commissie tot terugvordering verplicht, zodat het ook daadwerkelijk teruggevorderd kan worden.

Aanpassing regelgeving
Terugvorderingsproblemen doen zich voor in elk van de drie rechtsgebieden: burgerlijk recht, bestuursrecht en fiscaal recht. Dit wetsvoorstel voorziet met betrekking tot het burgerlijk recht en bestuursrecht in een zelfstandige, exclusieve terugvorderingsgrondslag. Voor fiscale steun regelt het wetsvoorstel dat deze met behulp van bestaande instrumenten navordering en naheffing uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) wordt teruggevorderd indien een Commissiebesluit dat eist.