1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. CORONA VS. NOTARIELE VORMVOORSCHRIFTEN – de gevolgen van Corona voor het passeren van een testament

CORONA VS. NOTARIELE VORMVOORSCHRIFTEN – de gevolgen van Corona voor het passeren van een testament

In deze bijzondere crisissituatie kan het tekenen van het testament in bijzijn van een notaris een probleem zijn. Veel mensen zitten volgens de RIVM richtlijnen thuis in quarantaine, verpleeghuizen en verzorgingstehuizen zijn gesloten en de ernstigste groep ligt in isolatie in het ziekenhuis.
Leestijd 
Auteur artikel Ineke Meuwese
Gepubliceerd 23 maart 2020
Laatst gewijzigd 23 maart 2020

Als u een testament wilt maken gelden net als bij andere notariële akte vormvoorschriften. Voor een testament zijn deze voorschriften erg streng. Een testament kan niet met behulp van een volmacht worden getekend. Een testament moet in bijzijn van een notaris worden ondertekend (of persoonlijk aan de notaris in bewaring worden gegeven). De reden van deze zware vormvoorschriften is dat een testament een heel persoonlijk document is. Er moet duidelijk in staan wie uw bezittingen krijgt na uw overlijden. De notaris moet vaststellen dat u uw wil over uw testament in alle vrijheid heeft kunnen vormen en dat het testament uw persoonlijke wil goed en helder weergeeft.

In deze bijzondere crisis situatie kan het tekenen van het testament in bijzijn van een notaris een probleem zijn. Veel mensen zitten volgens de RIVM richtlijnen thuis in quarantaine, verpleeghuizen en verzorgingstehuizen zijn gesloten en de ernstigste groep ligt in isolatie in het ziekenhuis.

In deze onzekere tijd blijkt er juist een behoefte te bestaan om zaken goed te regelen en een testament te maken.

Er zijn steeds meer digitale en audiovisuele mogelijkheden om met elkaar te praten en elkaar ook te zien (waardoor belangrijke gezichtsuitdrukkingen kunnen worden herkend). Helaas zijn deze digitale mogelijkheden, bijvoorbeeld het maken van een testament via Skype, WhatsApp, Facetime of Zoom, nog niet in de wet verankerd en is een testament dat niet in bijzijn van de notaris is getekend niet geldig.

Nu bevinden wij ons in een bijzondere overmacht situatie. Daardoor is het niet uitgesloten dat een rechter een skype testament, alsnog als geldig aanmerkt. Daar kan geen zekerheid over worden gegeven. Het belang van notariële akten en ook van testamenten is juist het geven van rechtszekerheid.

Dit is de reden dat de EPN, de specialisten vereniging van erfrechtnotarissen, de regering heeft opgeroepen om een noodwet te maken, waardoor het in crisis tijd mogelijk wordt om via bijvoorbeeld skype een testament te maken.

Voorkomen is beter dan genezen. Dit devies geldt ook voor het maken van een testament. Maak een testament op tijd en voorkom dat er op een onzekere noodmaatregel moet worden terug gevallen.

Goed om te weten is dat u, zonder tussenkomst van een notaris, een codicil kunt maken. Door een codicil kunt u roerende zaken (bijvoorbeeld inboedelgoederen, kunst en sieraden) aan een bepaald persoon nalaten. Ook een codicil is niet meegegaan met het digitale tijdperk. Het codicil moet met de hand zijn geschreven, een datum en handtekening bevatten. Bovendien moet ieder voorwerp apart worden beschreven. Geld, huizen of aandelen kunnen niet rechtsgeldig in een codicil worden beschreven. Daar is een testament voor nodig.