1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. CORONA VS. NOTARIELE VORMVOORSCHRIFTEN: huwelijkse voorwaarden

CORONA VS. NOTARIELE VORMVOORSCHRIFTEN – de gevolgen van corona voor het passeren van een akte van huwelijkse voorwaarden

Voor het maken van huwelijkse voorwaarden gelden net als voor het maken van een testament strenge vormvoorschriften. Beide akten dienen in notariële vorm te worden vastgelegd. In tegenstelling tot het maken van een testament is het mogelijk om een notariële akte van huwelijkse voorwaarden te (laten) ondertekenen door middel van een volmacht.
Leestijd 
Auteur artikel Anne Laarhuis
Gepubliceerd 03 april 2020
Laatst gewijzigd 03 april 2020

Als u op punt staat om te gaan trouwen op huwelijkse voorwaarden of als u uw huwelijkse voorwaarden wilt wijzigen of opheffen, gelden net als voor het testament en andere notariële akten vormvoorschriften.

Volmacht 

Voor het maken van huwelijkse voorwaarden gelden net als voor het maken van een testament strenge vormvoorschriften. Beide akten dienen in notariële vorm te worden vastgelegd. Echter, in tegenstelling tot het maken van een testament is het mogelijk om een notariële akte van huwelijkse voorwaarden te (laten) ondertekenen door middel van een volmacht. Een volmacht tot het aangaan van huwelijkse voorwaarden dient aan twee vereisten te voldoen. De volmacht moet schriftelijk zijn verleend en vereist is dat de gehele tekst van de huwelijkse voorwaarden is opgenomen in de volmacht. Dit betekent aldus dat het ondertekenen van de akte van huwelijkse voorwaarden ook per volmacht kan en niet in het bijzijn van de notaris hoeft.

Plicht notaris 

De notaris heeft echter in alle gevallen de plicht om de identiteit van zijn of haar cliënt vast te stellen (Identificatieplicht/Cliëntenonderzoek) en te verifiëren. Het vaststellen en verifiëren van de identiteit is ook mogelijk via digitale en audiovisuele middelen, waarbij de notaris met cliënt kan praten en cliënt ook kan zien (waardoor belangrijke gezichtsuitdrukkingen kunnen worden herkend). Een volmacht kan ook langs die kanalen ondertekend worden. De notaris zal zich voorts ervan moeten vergewissen dat een cliënt weet waar hij/zij voor tekent (Belehrungspflicht).

Akte van huwelijkse voorwaarden 

Dit geldt eveneens (of beter: des te meer) indien de akte bij volmacht wordt gepasseerd. De notaris zal de cliënt moeten informeren bij de toezending van de conceptakte, of tijdens voorafgaande (telefonische/digitale) besprekingen met de cliënt. De notaris dient de cliënt te wijzen op de specifieke gevolgen en risico’s die uit de akte voortvloeien. In het bijzonder bij een akte van huwelijkse voorwaarden, waar grote financiële gevolgen kunnen spelen, moet de notaris ervoor waken dat er geen misbruik wordt gemaakt van juridische onkunde bij een van de partijen en sprake zal zijn van feitelijk overwicht. De notaris moet kunnen vaststellen dat u uw wil over (de inhoud van) uw huwelijkse voorwaarden in alle vrijheid heeft kunnen vormen.

Huwelijkse voorwaarden nog steeds van belang 

Het maken van huwelijkse voorwaarden blijft – ondanks het gewijzigde huwelijksgoederenregime per 1 januari 2018 – onverminderd van belang. Denkt u hierbij aan de situatie dat u ondernemer bent en het privévermogen van uw partner zoveel mogelijk wilt beschermen of aan de situatie dat inkomen en/of vermogen niet gedeeld moeten worden bij overlijden en/of echtscheiding. Maar ook in de situatie dat de wet niet de gevraagde duidelijkheid biedt of u zaken juist anders wilt regelen dan zoals beschreven in de wet, bijvoorbeeld om fiscaal het meest optimale resultaat te bereiken, kunnen huwelijkse voorwaarden uitkomst bieden.

Vóór het aangaan huwelijk

Indien u binnenkort gaat trouwen, vraagt u zich wellicht af of u het maken van huwelijkse voorwaarden (vanwege de maatregelen rondom het coronavirus) niet kan worden uitgesteld. U kunt ook huwelijkse voorwaarden opstellen gedurende het huwelijk ("huwelijkse voorwaarden staande huwelijk"). Goed om te weten is dat als u eenmaal bent gehuwd zonder het maken huwelijkse voorwaarden een beperkte gemeenschap van goederen ontstaat, waardoor mogelijk ongewenste vermogensverschuivingen optreden. Indien u dit wilt voorkomen is ons advies: maak uw huwelijkse voorwaarden vóór het aangaan van het huwelijk.

Mocht het voor u in deze bijzondere crisis situatie een probleem zijn om de akte van huwelijkse voorwaarden in het bijzijn van een notaris te tekenen, dan is het eveneens mogelijk om te tekenen bij volmacht, zoals hierboven besproken.