De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Coronacrisis en sociale verzekeringsplicht bij grensoverschrijdend werken

Coronacrisis en sociale verzekeringsplicht bij grensoverschrijdend werken

Door de coronacrisis wordt opgeroepen om zoveel als mogelijk thuis te werken en/of wordt het reizen van het ene naar het andere land bemoeilijkt. Deze bijzondere omstandigheid zou dan gevolgen hebben voor het antwoord op de vraag waar iemand sociaal verzekerd is.
Leestijd 
Auteur artikel René Sueters
Gepubliceerd 28 maart 2020
Laatst gewijzigd 28 maart 2020
 

Bij grensoverschrijdend werken binnen de EU/EER en Zwitserland wordt de sociale verzekeringsplicht vastgesteld op basis van de regels van de EU Verordening 883/2004. De toepassing van deze regels is afhankelijk van het woonland van de werknemer, de vestigingsplaats van de werkgever en het land waarin de werknemer zijn werkzaamheden verricht.

Door de coronacrisis wordt opgeroepen om zoveel als mogelijk thuis te werken en/of wordt het reizen van het ene naar het andere land bemoeilijkt. Deze bijzondere omstandigheid zou dan gevolgen hebben voor het antwoord op de vraag waar iemand sociaal verzekerd is.

De Commissie Verzekeringsaangelegenheden heeft dan ook het volgende besloten:

1. Bij thuiswerken door de coronamaatregelen wordt voor toepassing van de sociale verzekeringswetgeving ervan uitgegaan dat het oorspronkelijke arbeidspatroon niet is veranderd. Met thuiswerken wordt voor de bepaling van de toepasselijke sociale verzekeringswetgeving geen rekening gehouden.

2. Mocht een werknemer in verband met een coronamaatregel een tijdelijke WW-uitkering krijgen van het land waarin hij normaal gesproken zou hebben gewerkt en niet woont, dan blijft de sociale zekerheidswetgeving van het land waarin hij werkt van toepassing.

3. Wordt een werknemer ontslagen of zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd, dan ontvangt de werknemer een WW-uitkering uit het woonland. Vanaf het moment dat de werknemer de WW-uitkering ontvangt is de sociale verzekeringswetgeving van het woonland van toepassing.

Heeft u vragen op het gebied van de sociale verzekeringsplicht bij grensoverschrijdend werken? Neem dan gerust contact met mij op.