1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Covid-19: Update maatregelen (verlengd) uitstel van belastingbetaling, rente en aflossing van belastingschulden

Covid-19: Update maatregelen (verlengd) uitstel van belastingbetaling, rente en aflossing van belastingschulden

Op 28 augustus en 29 september heeft het kabinet aanvullende maatregelen gepubliceerd met betrekking tot (de verlenging van) het bijzonder uitstel van betaling, de aflossing van uitgestelde belastingschulden en het in rekening brengen van rente. In dit artikel zijn de maatregelen kort op een rij gezet.
Leestijd 
Auteur artikel Lex van Noordenburg
Gepubliceerd 30 september 2020
Laatst gewijzigd 30 september 2020

Hieronder volgt in het kort een update van de belastingmaatregelen met betrekking tot (de verlenging van) het bijzonder uitstel van betaling voor Covid-19-belastingschulden, de aflossing van die schulden, de invorderingsrente en de belastingrente. 

Bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden

 • De regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt op 31 december 2020.
 • Tot 1 oktober 2020 kan nog voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd.
 • Tot 31 december 2020 kunnen eerdere aanvragen voor bijzonder uitstel worden verlengd.
 • Voor betalingsverplichtingen die zijn ontstaan na afloop van de bijzonder uitstelperiode (bijv. 1 januari 2021) geldt de normale betalingsregeling; dit betekent onder andere dat aangiften btw en loonheffing over de maand december 2020, over de laatste vierwekenperiode 2020 of over het vierde kwartaal 2020 binnen de gebruikelijke wettelijke termijnen moeten zijn ingediend en betaald.

Betalingsregeling belastingschulden (aflossing)

 • Voor de belastingschulden die zijn opgebouwd in de periode dat het bijzondere uitstel van betaling (Covid-19-uitstel) van toepassing was, geldt een bijzondere betalingsregeling.
 • Deze belastingschulden mogen in een periode van 36 maanden worden afgelost.
 • De startdatum voor de aflossing vangt aan op 1 juli 2021 en eindigt op 1 juli 2024.
 • Versnelde aflossing is mogelijk.
 • Lukt het niet om binnen voornoemde termijn de belastingschulden (volledig) af te lossen, dan zal samen met de Belastingdienst naar een passende oplossing gezocht moeten worden.

Invorderingsrente

 • Bij uitstel van betaling wordt invorderingsrente in rekening gebracht.
 • Het percentage van de invorderingsrente is met ingang van 23 maart 2020 verlaagd van 4% naar 0,01%.
 • Het verlaagde percentage van 0,01% blijft van toepassing tot en met 31 december 2021.

Belastingrente

 • Belastingrente wordt in rekening gebracht bij de aanslagregeling als het bedrag van de aanslag hoger is dan in de aangifte is opgenomen en een bepaalde termijn verstreken is.
 • Het percentage van de belastingrente is op 1 juni 2020 verlaagd van 4% naar 0,01%; voor de vennootschapsbelasting van 8% naar 0,01%. Voor de inkomstenbelasting was de ingangsdatum van de verlaging 1 juli 2020.
 • De belastingrente wordt per 1 oktober 2020 verhoogd van 0,01% naar 4%; dit percentage geldt ook de vennootschapsbelasting (het percentage wordt vooralsnog niet teruggebracht naar 8%).

Tot slot

 • De Belastingdienst zal belastingplichtigen individueel op de hoogte gaan stellen van de belastingschulden waarvoor bijzonder uitstel geldt, de voorwaarden van de betalingsregeling en het maandbedrag van de aflossing.

Neem gerust contact op met uw fiscalist bij Dirkzwager, die kan u nader informeren over de maatregelen voor uw situatie.