De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Crisis- en Herstelwet: crisis voor de huidige Onteigeningswet?

Crisis- en Herstelwet: crisis voor de huidige Onteigeningswet?

In eerdere berichtgeving hebben wij u geïnformeerd over de beoogde (permanente!) wijzigingen van de Onteigeningswet in het wetvoorstel voor de Crisis- en herstelwet (32 127). Bij de openbare hoorzittingen door de vaste kamercommissie van Verkeer en Waterstaat op 6 en 7 oktober 2009 heeft (ondergetekende namens) de Vereniging van Onteigeningsadvocaten gewezen op mogelijke nadelen en risico’s van de voorgestelde stelselwijziging, en als alternatief voorgesteld het voor de duur van de Crisiswet...
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd09 oktober 2009
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
In eerdere berichtgeving hebben wij u geïnformeerd over de beoogde (permanente!) wijzigingen van de Onteigeningswet in het wetvoorstel voor de Crisis- en herstelwet (32 127). Bij de openbare hoorzittingen door de vaste kamercommissie van Verkeer en Waterstaat op 6 en 7 oktober 2009 heeft (ondergetekende namens) de Vereniging van Onteigeningsadvocaten gewezen op mogelijke nadelen en risico’s van de voorgestelde stelselwijziging, en als alternatief voorgesteld het voor de duur van de Crisiswet en voor de bij die wet aangewezen projecten ‘standaard’ toepassen van het huidige instrumentarium van de versnelde onteigening, gecombineerd met verkorting van de termijn voor goedkeuring door de Kroon van negen naar zes maanden. Ook heeft de VOA gewezen op de nadelen van de voorgestelde wijzigingen van art. 61 Ow (terugvordering). Naar aanleiding van deze bijdrage hebben de kamerfracties in het Verslag van 16 oktober 2009 van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat kritische vragen gesteld over de beoogde wijzigingen. Wij gaan ervan uit dat er (opnieuw) een Nota van Wijzigingen zal verschijnen, waarin het voorstel voor de wijzigingen van de Onteigeningswet (ingrijpend) wordt aangepast. De behandeling van het wetsvoorstel voor de Crisis- en herstelwet staat geagendeerd voor 12 november a.s. (indien de voorbereiding is voltooid).
Wordt vervolgd!