De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Datum inwerkingtreding Omgevingswet toch weer anders; 1 april 2022 of 1 juli 2022? (3)

Datum inwerkingtreding Omgevingswet toch weer anders; 1 april 2022 of 1 juli 2022?

De datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet staat gepland op 1 januari 2022. Minister Ollongren heeft in eerdere kamerbrieven steeds aangekondigd dat deze datum haalbaar is. Met de kamerbrief van 23 april 2021 lijkt daar toch verandering in te komen.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 26 april 2021
Laatst gewijzigd 26 april 2021
 

Voortgang vijf minimale criteria

De voortgang op de vijf minimale criteria voor inwerkingtreding zoals omschreven in de Roadmap Route 2022 – zie hiervoor mijn eerdere bijdrage – is leidend om tot een beeld van de voortgang van de implementatie te komen. Deze criteria liggen op het kritieke pad voor inwerkingtreding. Voor elk minimaal criterium zijn drie sporen die bepalend voor het kritieke pad, te weten: de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV), de software van de softwareleveranciers en de implementatie bij de bevoegde gezagen.

Naar aanleiding van de kamerbrief van 8 april 2021 signaleerde ik al dat het heikele punt voor inwerkingtreding van de Omgevingswet van technische aard is. Dat lijkt nu waarheid te worden. Uit de kamerbrief van 23 april 2021 blijkt dat voor het DSO, de softwareleveranciers en bevoegde gezagen het werkend krijgen van de standaard een complexe operatie is. Daarnaast levert het DSO niet alle onderdelen van het afgesproken inwerkingtredingsniveau van de landelijke voorziening dit jaar al op. Om alle ketens goed te laten functioneren is dit wel noodzakelijk. De komende periode moet blijken of de inzet van tijdelijke alternatieve maatregelen voldoende ruimte biedt om het kritieke pad af te lopen.

En nu?

De komende maand proberen de minister en de interbestuurlijke partners scherp te krijgen hoe een zorgvuldige en verantwoorde inwerkingtreding mogelijk kan worden gemaakt. Opvallend is dat ook andere planningsopties worden overwogen. Daarbij denkt de minister nu aan opties als inwerkingtreding op 1 april 2022 en 1 juli 2022. Dit betekent dat er opnieuw onzekerheid is over de beoogde startdatum van de Omgevingswet. Naar verwachting zal deze onduidelijkheid snel worden weggenomen: over enkele weken wil de minister hierover een besluit nemen. Dirkzwager volgt het proces op de voet. 

Wilt u meer weten over de Omgevingswet en/of het Opleidingscurriculum dat Dirkzwager ontwikkelt om uw organisatie op de inwerkintreding voor te bereiden? Neem contact op met Jasper Molenaar.