1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De auteursrechtelijke bescherming van foto’s

De auteursrechtelijke bescherming van foto’s

Auteursrechten of copyrights beschermen creatieve prestaties. Auteursrechten kunnen rusten op vele soorten objecten, zoals tekeningen, tekst, afbeeldingen, film, kunst en foto’s. De auteursrechtelijke bescherming van foto’s staat in dit blog centraal.
Leestijd 
Auteur artikel Lorena van den Berg
Gepubliceerd 10 maart 2023
Laatst gewijzigd 10 maart 2023

Auteursrecht

Het auteursrecht is het recht van de maker op een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Anders gezegd, het moet gaan om werken met een eigen, intellectuele schepping.

Auteursrechten ontstaan automatisch wanneer het werk wordt gemaakt en voldoet aan bovenstaande vereisten, ook wel de auteursrechtelijke werktoets genoemd.

Inhoud van het auteursrecht

Met het auteursrecht kun je optreden tegen derden die zonder toestemming van de auteursrechthebbende het werk verveelvoudigen, bewerken of openbaar maken.

Het auteursrecht biedt ook de mogelijkheid om op te treden tegen inbreuken die online plaatsvinden. Tegenwoordig worden vaak foto’s van het internet gehaald en elders op het internet openbaargemaakt. Veelal zonder toestemming van de auteursrechthebbende.

Middels een sommatiebrief of een procedure bij de rechtbank is het mogelijk om te vorderen dat de inbreuk wordt gestaakt en de foto offline wordt gehaald. Vaak wordt daarbij ook een bedrag gevraagd voor het (onrechtmatige) gebruik van de foto. Wel is het van belang om te onderbouwen dat en waarom de foto auteursrechtelijk beschermd is.

Onderbouwing auteursrechtelijke bescherming foto’s

Het eigen en oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de fotograaf kan bij een foto onder andere bestaan uit de compositie, uitsnede, hoek waaronder de foto is genomen, de belichting of de nabewerking.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs beslist dat het onvoldoende is om enkel aan te voeren dat het auteursrecht ontstaat door het scheppen van het werk en als blote stelling naar voren te brengen dat de foto een werk is in de zin van de Auteurswet. Uitdrukkelijk oordeelt de rechter dat niet iedere foto auteursrechtelijk beschermd is. Het enkel overleggen van de foto in de procedure is daartoe onvoldoende. Voor de auteursrechtelijke bescherming van een foto is een nadere onderbouwing vereist, al helemaal als wordt betwist dat de foto een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de fotograaf draagt.

Conclusie

Foto’s komen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking op het moment dat zij voldoen aan de auteursrechtelijke werktoets. De stelling dat alle foto’s automatisch voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen is dus onjuist. Er is wel een zekere auteursrechtelijke drempel die moet worden behaald.

Lorena van den Berg, advocaat auteursrecht