1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De kansen en risico's van het kiezen van een beschrijvende handelsnaam

De kansen en risico's van het kiezen van een beschrijvende handelsnaam

Het kiezen van een goede naam voor de eigen onderneming wordt vaak als lastig ervaren. Met name op Internet is het gebruik van (heel) beschrijvende handelsnamen populair, vanuit de (marketing)gedachte dat potentiële klanten nu eenmaal beschrijvende zoektermen gebruiken. Juist die populariteit van beschrijvende namen maakt dat namen van ondernemingen op Internet vaak op elkaar lijken. Diverse rechterlijke uitspraken, waaronder de beslissing in Sportdirect / Sportsdirect van 1 juli 2009,  laten...
Leestijd 
Auteur artikel Mark Jansen
Gepubliceerd 06 juli 2009
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Het kiezen van een goede naam voor de eigen onderneming wordt vaak als lastig ervaren. Met name op Internet is het gebruik van (heel) beschrijvende handelsnamen populair, vanuit de (marketing)gedachte dat potentiële klanten nu eenmaal beschrijvende zoektermen gebruiken. Juist die populariteit van beschrijvende namen maakt dat namen van ondernemingen op Internet vaak op elkaar lijken. Diverse rechterlijke uitspraken, waaronder de beslissing in Sportdirect / Sportsdirect van 1 juli 2009,  laten zien dat hierin een risico zit.

Handelsnamen worden beschermd

Handelsnamen worden beschermd door de Handelsnaamwet. Deze wet verstaat onder de handelsnaam "de naam waaronder een onderneming wordt gedreven" (artikel 1).

Op grond van artikel 5 van die wet is het (kort samengevat) verboden:

  • een handelsnaam te voeren;

  • die gelijk is aan of overeenstemt met een oudere handelsnaam;

  • waardoor verwarring bij het publiek te duchten is.


De Handelsnaamwet komt uit 1921, dus van ver voor de komst van Internet. Destijds waren er niet zo veel ondernemingen waartussen verwarring te duchten was. Maar weinig ondernemingen trokken klanten van ver buiten hun vestigingsplaats en weinig klanten reisden ver voor het bereiken van een onderneming. Door de komst van Internet is dit radicaal veranderd. Concurrenten zitten veel sneller in elkaars vaarwater. Het handelsnaamrecht is de laatste jaren dan ook weer belangrijker geworden.

Ook aan beschrijvende handelsnamen komt bescherming toe...


Enkele jaren geleden werd nog wel eens verdedigd dat handelsnamen die bestaan uit beschrijvende woorden niet voor bescherming in aanmerking zouden kunnen komen. Ondertussen is uit de rechtspraak bekend dat dit niet juist is.

Zo lukte het ThuisBezorgd.nl met succes om de website ThuisBezorgen.nl het gebruik van laatstgenoemde handelsnaam te laten stoppen. In kort geding kreeg ThuisBezorgd.nl op 15 januari 2008 bij het Gerechtshof Amsterdam gelijk, evenals in de bodemprocedure op 12 november 2008 bij de Rechtbank Utrecht.

Ook lukte het SportDirect.com om Sportsdirect.com tegen te gaan. Weliswaar mislukte dit nog in het eerste kort geding op 10 januari 2008 in Breda, maar het Gerechtshof 's-Hertogenbosch besliste op 22 janauri 2009 in hoger beroep dat er wel degelijke sprake was van handelsnaaminbreuk. Dit oordeel van het Hof werd onlangs op 1 juli 2009 door de rechtbank Zwolle-Lelystad bevestigd. Gevolg is dan ook dat dit wereldwijde Sportsdirect-concern op haar webpagina's over Nederland zichzelf opeens Sportsworld noemt.

Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld de zaak Medilease / Medlease en het geschil Huureenbus.nl / huureenbus.info. Ook in deze gevallen werd het verbod op grond van handelsnaamrecht toegewezen.

... maar bescherming daarvan is wel beperkt


Wie nu denkt bepaalde interessante (beschrijvende) woorden altijd te kunnen monopoliseren door het handelsnaamrecht komt bedrogen uit.

In de al aangehaalde Sportsdirect / Sportsdirect-zaak merkte het Gerechtshof 's-Hertogenbosch expliciet op dat het gebruik van de woorden "sport" en "direct" nog steeds in combinatie met elkaar door concurrenten mogen worden gebruikt. Dit wordt gevolgd door de volgende opmerking: "Echter het gebruik van beide termen gelijktijdig op de onderhavige wijze, waardoor haar handelsnaam vrijwel identiek is aan de handelsnaam van SD, is aan SDL niet toegestaan."

Met andere woorden: alleen wanneer een ander dezelfde beschrijvende woorden in zijn handelsnaam gebruikt en die handelsnaam (vrijwel) identiek is aan uw handelsnaam, lijkt een actie op grond van het Handelsnaamrecht kans van slagen te hebben.

Let op met de proceskosten!

Het handelsnaamrecht valt onder het intellectuele eigendomsrecht. Dat betekent dat bij handelsnaaminbreuk degene die de procedure verliest in principe de volledige proceskosten van de ander moet betalen. Dat kan [intlink id="311" type="post"]oplopen tot enkele tienduizenden euro's[/intlink].