Zoeken
  1. De regie over uw nalatenschap door middel van een executeur!

De regie over uw nalatenschap door middel van een executeur!

U wilt graag grip houden over de gang van zaken na uw overlijden en sturing geven hoe uw nalatenschap verloopt? Twee instrumenten om dat te bereiken zijn het benoemen van een executeur en het instellen van een bewind. In onderstaande zal ik als eerste de executeur bespreken. In een volgend deel komt het bewind aan de orde.Wat is een executeur? Een executeur kunt u het best vergelijken met een ‘spin in het web’. Een executeur houdt zich namelijk bezig met de afwikkeling van uw nalatenschap en...
Artikel | 16 april 2012 | Dirkzwager
U wilt graag grip houden over de gang van zaken na uw overlijden en sturing geven hoe uw nalatenschap verloopt? Twee instrumenten om dat te bereiken zijn het benoemen van een executeur en het instellen van een bewind. In onderstaande zal ik als eerste de executeur bespreken. In een volgend deel komt het bewind aan de orde.

Wat is een executeur?
Een executeur kunt u het best vergelijken met een ‘spin in het web’. Een executeur houdt zich namelijk bezig met de afwikkeling van uw nalatenschap en is de centrale figuur voor iedereen die bij uw nalatenschap is betrokken. De taak van de executeur is het uitvoeren van uw testament en het voorbereiden van de verdeling van uw nalatenschap. Een executeur heeft tot taak de nalatenschap zodanig gereed te maken dat de gelden en goederen onder de erfgenamen kunnen worden verdeeld.

Waarom een executeur ?
Ten eerste kan een executeur door zijn rechten en bevoegdheden die hij op grond van de wet heeft snel en efficiënt handelen. Bepaalde beslissingen mag de executeur namelijk helemaal zelfstandig nemen en heeft daarvoor niet de voorafgaande toestemming van de erfgenamen nodig. U kunt bijvoorbeeld denken aan de beslissing over de keuze welke notaris ingeschakeld wordt voor de noodzakelijke notariële werkzaamheden. Ook kan de executeur lopende rekeningen betalen; de bank accepteert namelijk betalingsopdrachten van de executeur.

Dit is handig als er bijvoorbeeld veel erfgenamen zijn, één van de erfgenamen in het buitenland woont of de communicatie tussen de erfgenamen niet optimaal is.

Ook als er aandelen tot de nalatenschap behoren kan een executeur uitkomst bieden. De executeur kan bijvoorbeeld in het licht van een dreigende koersval, snel de aandelen verkopen. Met de executeurspet op kan een executeur dus schade voorkomen. Indien er geen executeur is, moeten de erfgenamen gezamenlijk handelen en dat kan in het gegeven voorbeeld tot grote problemen leiden.

Ten tweede kan de executeur geld besparen. Als bijvoorbeeld een minderjarig (klein)kind tot erfgenaam benoemd is, dan bepaalt de wet dat in dat geval de nalatenschap op een speciale, kostbare wijze afgewikkeld moet worden. Zo moeten schuldeisers worden opgeroepen door middel van advertenties in kranten. Dit is niet alleen lastig, maar maakt de afwikkeling ook heel wat duurder. Als er een executeur is dan hoeven deze speciale regels niet gevolgd te worden. Dit scheelt tijd, gedoe én geld.

Hoe benoemt u een executeur?
Een executeur wordt bij testament in een notariële akte benoemd. De executeur hoeft niet bij voorbaat in te stemmen met zijn benoeming. Ook de erfgenamen hoeven niet hun goedkeuring te geven. Wel is het belangrijk om de executeur alvast in te lichten over allerlei praktische zaken: waar liggen de mappen met de administratie, zijn er bankkluizen et cetera.

Waar moet u op letten als u een executeur wilt benoemen?
Omdat een executeur als een ‘spin in het web’ van de afwikkeling van uw nalatenschap is, is het logisch dat de executeur in eerste instantie uw vertrouwen heeft. Daarnaast heeft het de voorkeur als de beoogd executeur ook het vertrouwen van de erfgenamen heeft, want vroeg of laat heeft een executeur de medewerking nodig van de erfgenamen.

Naast dat het goed is als de executeur het vertrouwen geniet van de erfgenamen, is het prettig als de executeur handigheid heeft op het gebied van financiën. Dit is natuurlijk afhankelijk van uw vermogen. Heeft u aandelen, dan is het fijn als een executeur verstand van zaken heeft van het beheer van aandelen. Een executeur mag overigens alle (externe) hulp inschakelen die hij nodig acht. De executeur kan ook taken delegeren aan bijvoorbeeld de accountant of de notaris, maar blijft uiteindelijk wel verantwoordelijk voor een goede afwikkeling. 

Conclusie
Door te bepalen wie u als executeur benoemt en welke extra bevoegdheden of beperkingen u de executeur oplegt, kunt u toch grip houden op de afwikkeling van uw nalatenschap. Wij adviseren u graag verder over specifieke bepalingen op het moment dat u een executeur wilt benoemen in uw testament.

In de Week van het testament, 16 april tot en met 20 april, staat ook het notariaat van Dirkzwager stil bij uw testament. De wetgeving omtrent nalaten, erfbelasting en schenken is in beweging en er is veel veranderd. Mogelijk heeft dit gevolgen voor uw testament. De (kandidaat-)notarissen van Dirkzwager adviseren u graag over uw (huidige) testamenten. Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat via 026 365 55 68 (Arnhem) of 024 381 27 38 (Nijmegen). Als u in de week van het testament een afspraak maakt dan is de eerste bespreking van een half uur gratis.