1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De volgende stap richting inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2022

De volgende stap richting inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2022

In eerdere Kamerbrieven heeft de minister al aangekondigd aan te koersen op een definitieve inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2020. Op 17 december 2020 is een ontwerp koninklijk besluit voorgehangen waarmee een volgende stap wordt gezet richting de besluitvorming over de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 18 december 2020
Laatst gewijzigd 21 december 2020

Beoogde datum van inwerkingtreding

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer op 13 november geïnformeerd over de vorderingen omtrent de voorgenomen inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 van de Omgevingswet. Met de kamerbrief van 17 december 2020 wordt duidelijkheid geboden dát de Omgevingswet op 1 januari 2022 ingevoerd zal worden. Inmiddels is de wetgeving nagenoeg afgerond en heeft de minister er vertrouwen in dat een zorgvuldige invoering per 1 januari 2022 mogelijk is.

Voorhang

Met deze voorhang wordt uitvoering gegeven aan de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure uit artikel 23.10, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit artikel bepaalt dat de voordracht voor het koninklijk besluit niet eerder wordt gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Voornoemd artikel geeft daarbij een minimumtermijn aan het kabinet voordat het koninklijk besluit wordt voorgedragen aan de Koning. Zodra de Eerste of Tweede Kamer het ontwerp koninklijk besluit in behandeling neemt, zal het kabinet wachten met de voordracht van het koninklijk besluit aan de Koning tot deze behandeling is afgerond. Dit past bij het uitgebreide proces dat regering en parlement hebben doorlopen bij de totstandkoming van het stelsel van de Omgevingswet, zo wordt vermeld in de betreffende kamerbrief.

Het vervolg

Het verdere verloop van de voorhangprocedure wordt wellicht nog spannend. Op 8 december 2020 verscheen in het NRC een artikel waarin wordt aangegeven dat de Eerste Kamer op ramkoers ligt met de minister over de Omgevingswet. Eerste Kamerleden van de coalitie en oppositie zouden zich openlijk ergeren aan de manier waarop de minister de wet er doorheen drukt. Dirkzwager volgt het proces op de voet.

Voor dit moment moet ervan uit worden gegaan dat de wet op 1 januari 2022 in werking zal treden. Dat betekent dat er nog ongeveer een jaar de tijd is om u voor te bereiden op de inwerkingtreding. Dirkzwager heeft voor de overheden en het bedrijfsleven een opleidingscurriculum ontwikkeld om uw organisatie voor te bereiden op de Omgevingswet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper Molenaar.