1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De waarde van kanttekeningen in de beoordeling van een inschrijving

De waarde van kanttekeningen in de beoordeling van een inschrijving

Gunningsbeslissingen blijven in een aanbestedingskortgeding vaak onderwerp van het geschil. Zo ook in deze casus, waar de aanbestedende dienst zo volledig mogelijk was geweest door ook enkele kanttekeningen in de beoordeling van een inschrijving te plaatsen. De voorzieningenrechter oordeelde dat het plaatsen van kanttekeningen in de beoordeling van een inschrijving weinig zinvol is als tegelijkertijd een puntenscore wordt toegekend waaruit volgt dat de inschrijver op het beoordeelde aspect aan alle eisen heeft voldaan. Bij beantwoording van de vraag of de inschrijving een hogere score had moeten krijgen, zijn die kanttekeningen dan niet van belang.
Leestijd 
Auteur artikel Mathijs Jonkers
Gepubliceerd 06 september 2022
Laatst gewijzigd 06 september 2022

De casus

Het betrof hier een niet-openbare Europese aanbesteding met voor het “Programma voor beginnende leidinggevende bij de Rijksoverheid”. GITP Training & Opleiding B.V. (hierna: “GITP”) en Group Moovs B.V. (hierna: “Moovs”) schreven op de opdracht in. GITP eindigt op de tweede plek, met 6 punten lager dan Moovs. GITP krijgt op een onderdeel een score van 85% (34 punten), terwijl Moovs een score van 100% toegekend kreeg (40 punten). Conform de aanbestedingsstukken kent de aanbestedende dienst een score van 85% toe als een inschrijver onder meer al het gevraagde heeft beantwoord en alle te beoordelen aspecten op goede en overtuigende wijze heeft beschreven. Voor een 100%-score (40 punten) is aanvullend nodig dat de inschrijving op één of meerdere onderdelen een positief verrassende aanpak geeft die de werkwijze van inschrijver onderscheidend maakt.

Het geschil

GITP stelt daartoe dat uit de onderbouwing van de aanbestedende dienst volgt dat zij een 100% score had moeten krijgen. Zij stelt daartoe dat meerdere punten als “positief” zijn beoordeeld. GITP stelt ook dat enkele kanttekeningen die de aanbestedende dienst plaatste niet relevant zijn voor de beoordeling.

Het oordeel

De voorzieningenrechter stelt GITP deels in het gelijk. Het enige verschil tussen een score van 100% en 85% is het criterium of een inschrijving “op één of meerdere onderdelen een positief verrassende aanpak” geeft. Nu de kanttekeningen van de beoordelingscommissie er niet aan in de weg hebben gestaan om een score van 85% te behalen, zijn ze ook niet van belang voor een score van 100%. Kortom, de kanttekeningen zijn niet van invloed op het beoordelingscriterium “positief verrassende aanpak”.

De voorzieningenrechter oordeelt uiteindelijk wel dat uit de verdere onderbouwing van de aanbestedende dienst niet volgt dat er een 100% score toegekend had moeten worden. Daarvoor vond de voorzieningenrechter ook de woordkeuze in de gunningsbeslissing aan Moovs van belang. Uit de beoordeling van Moovs blijkt namelijk dat de aanbestedende dienst daar wel letterlijk opschreef dat er sprake is van een positief verrassende aanpak. Daaruit blijkt dat de aanbestedende dienst haar woorden zorgvuldig heeft gekozen en dat de beoordelingscommissie geen 100% score heeft willen toekennen. In dit geval is het uitsluitend van belang of wordt voldaan aan de aanvullende voorwaarde die aan de 100%-score is verbonden, namelijk het op één of meerdere onderdelen hebben van een positief verrassende aanpak die de werkwijze van de inschrijving onderscheidend maakt. Moovs blijft daarom de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding en niets staat de Belastingdienst eraan in de weg om de opdracht definitief aan Moovs te gunnen.

Heeft u vragen over het opstellen van een gunningsbeslissing of hebt u een gunningsbeslissing ontvangen die vragen oproept? Neem dan contact op met Liz Bras of Mathijs Jonkers.