Zoeken
  1. De Wet verbeterde premieregeling: gevolgen voor werkgever en werknemer

De Wet verbeterde premieregeling: gevolgen voor werkgever en werknemer

Op dit kennisportal heb ik eerder aandacht gevraagd voor de per 1 september jl. in werking getreden Wet verbeterde premieregeling. Deze wet heeft gevolgen voor een zeer grote groep deelnemers en (bijna)-pensioengerechtigden. Ook in het blad van HR Rendement heb ik aandacht gevraagd voor dit onderwerp, meer specifiek vanuit de vraag welke concrete gevolgen deze wet heeft voor zowel werkgever als werknemer.http://www.dzw.gr/528b0Naar verwachting zal de komende maanden meer duidelijkheid ontstaa...
Artikel | 13 september 2016 | Frédérique Hoppers
Op dit kennisportal heb ik eerder aandacht gevraagd voor de per 1 september jl. in werking getreden Wet verbeterde premieregeling. Deze wet heeft gevolgen voor een zeer grote groep deelnemers en (bijna)-pensioengerechtigden. Ook in het blad van HR Rendement heb ik aandacht gevraagd voor dit onderwerp, meer specifiek vanuit de vraag welke concrete gevolgen deze wet heeft voor zowel werkgever als werknemer.

http://www.dzw.gr/528b0

Naar verwachting zal de komende maanden meer duidelijkheid ontstaan omtrent de praktische implicaties van de wet. Houd u daarom vooral dit kennisportal goed in de gaten!