Zoeken
  1. Dirkzwager presenteert renteswaps-team

Dirkzwager presenteert renteswaps-team

In de media is er momenteel het nodige te doen over renteswaps. Veel MKB-ondernemers, maar ook gemeenten, zorginstellingen en onderwijsinstellingen hebben deze rentederivaten afgesloten. Als gevolg van de voortdurende lage rentestanden wordt er veel schade geleden. De AFM heeft inmiddels een aanpak voor herstel door banken voor klanten met rentederivaten gepresenteerd. Er zijn drie deskundigen benoemd die een uniform herstelkader moeten bewerkstelligen. Maar met stilzitten en afwachten tot he...
Artikel | 24 maart 2016 | Chantal van den Borne
In de media is er momenteel het nodige te doen over renteswaps. Veel MKB-ondernemers, maar ook gemeenten, zorginstellingen en onderwijsinstellingen hebben deze rentederivaten afgesloten. Als gevolg van de voortdurende lage rentestanden wordt er veel schade geleden. De AFM heeft inmiddels een aanpak voor herstel door banken voor klanten met rentederivaten gepresenteerd. Er zijn drie deskundigen benoemd die een uniform herstelkader moeten bewerkstelligen. Maar met stilzitten en afwachten tot het uniforme herstelkader er is, bent u er niet. U loopt dan het risico dat uw vorderingen straks verjaard zijn. Het is daarom noodzaak dat u actie onderneemt.

Binnen Dirkzwager hebben we de nodige expertise opgebouwd in dit soort zaken en is er een speciaal team dat klanten kan bijstaan. Wij voeren op dit moment met veel succes tientallen procedures tegen banken die rentederivaten hebben verkocht. In bijna alle gevallen heeft de bank de klant niet goed geadviseerd en geïnformeerd, met grote schades tot gevolg. Voor een vaste scherpe prijs maken wij een op uw specifieke situatie toegespitste renteswap-analyse, waarbij wij in kaart brengen of u met succes zijn schade op de bank kan verhalen. Ook voor eventuele gerechtelijke procedures maken wij vooraf prijsafspraken zodat u weet waar u aan toe bent.

In bijgaande brochure treft u informatie aan over het renteswapteam en hetgeen wij voor u kunnen betekenen. We gaan graag een vrijblijvend gesprek met u aan.