Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Doortrekking A15; gratis inloopspreekuur over onteigeningsprocedure doortrekking A15

Doortrekking A15; gratis inloopspreekuur over onteigeningsprocedure doortrekking A15

Vanaf 7 november ligt het ontwerp koninklijk besluit ter inzage waarbij onroerende zaken ter onteigening worden aangewezen om de realisatie van het project “ViA15” mogelijk te maken. Wat betekent een mogelijke onteigening voor u?
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 13 november 2018
Laatst gewijzigd 13 november 2018
 

De aangekondigde onteigeningsprocedure gaat over de wijziging en doortrekking van de Rijksweg A15, en het realiseren van nieuwe knooppunten en aansluitingen. Tijdens de periode van terinzageligging, vanaf 8 november tot en met 19 december 2018, kunnen belanghebbenden een zienswijze naar voren brengen.

Zijn uw gronden benodigd voor dit project, en heeft u  hierover een brief (“kennisgeving”) ontvangen? Twijfelt u of u belanghebbende bent en of u het zinvol of nodig is om een zienswijze in te sturen? Of wilt u advies over de onderhandelingen met Rijkswaterstaat over de aankoop van uw gronden, bijv. over de redelijkheid van het aanbod of over evt. bijkomende afspraken?

De onteigeningsadvocaten van Dirkzwager, Hanna Zeilmaker en Joske Hagelaars, houden twee inloopspreekuren om u te informeren over wat er bij een onteigening of juist het voorkomen daarvan komt kijken. U bent van harte welkom op ons kantoor aan de Velperweg 1 te Arnhem, op de volgende gratis spreekuren:

  • Maandag 26 november van 18.00 tot 19.00 uur;
  • Woensdag 28 november van 18.00 tot 19.00 uur
  • Locatie: Velperweg 1 te Arnhem.

Heeft u vragen? Kom gerust langs.