De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Duitse werknemers in Nederland

Duitse werknemers in Nederland

Vorige maand publiceerde de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) het bericht dat Duitse bedrijven graag in Nederland investeren. Een onderzoek van DNHK wees uit dat in Nederland zo’n 2200 kleine ondernemingen gevestigd zijn waarvan 51 procent in Duitse handen is. Andersom zijn er zo’n 5350 Nederlandse dochterondernemingen in Duitsland te vinden. Werken over de grens brengt buitenlands personeel met zich mee, maar hoe zit dit eigenlijk? Hoe zijn de regels wanneer je woont in Duitsland en werk...
Leestijd 
Auteur artikel Susanne Hermsen-Pfeiffer
Gepubliceerd 11 april 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Vorige maand publiceerde de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) het bericht dat Duitse bedrijven graag in Nederland investeren. Een onderzoek van DNHK wees uit dat in Nederland zo’n 2200 kleine ondernemingen gevestigd zijn waarvan 51 procent in Duitse handen is. Andersom zijn er zo’n 5350 Nederlandse dochterondernemingen in Duitsland te vinden. Werken over de grens brengt buitenlands personeel met zich mee, maar hoe zit dit eigenlijk? Hoe zijn de regels wanneer je woont in Duitsland en werkt in Nederland?

Wonen in Duitsland, werken in Nederland
Als een Nederlandse onderneming een werknemer met de Duitse nationaliteit in dienst neemt, dan is geen werkvergunning vereist. Dit is geregeld in het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het verdrag regelt vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal tussen de deelnemende landen.

Rechtskeuze
Over het algemeen geldt een vrije rechtskeuze, partijen kunnen dus zelf beslissen of het Duitse of Nederlandse arbeidsrecht van toepassing is. Wanneer er niet nadrukkelijk voor een bepaald recht wordt gekozen dan geldt het arbeidsrecht van het land waar de werknemer zijn werkzaamheden verricht of waar de werkgever gevestigd is. Echter een werknemer houdt altijd recht op een gunstiger dwingend recht dat van toepassing is volgens het objectief toepasselijk recht. Er kan nooit ten nadele van de werknemer van worden afgeweken.

Sociale zekerheid
Europese verordeningen bepalen welke sociale verzekeringswetgeving moet worden toegepast. Op grond hiervan moet de Duitse werknemer die in Nederland werkt (grensarbeider) sociaal verzekerd worden in Nederland en worden Nederlandse arbeidsvoorwaarden toegepast.
Een Duitse grensarbeider is verplicht alle premies voor sociale verzekeringen in Nederland te betalen volgens het Nederlands recht. Daarnaast moet er loonbelasting worden betaald over het loon in Nederland. De volgende verzekeringen en belastingen zijn aan de orde:

Ziektekostenverzekering
De grensarbeider moet bij zijn huidige verzekering in Duitsland aangeven dat hij in Nederland werkzaam is. Op basis hiervan kan een grensarbeider van zowel de Nederlandse als Duitse zorg gebruikmaken. Familieleden worden in Nederland niet als verzekerden gezien. Wel dienen zij zich aan te melden bij het College voor zorgverzekeringen. Door middel hiervan verkrijgen zij het recht dat Nederland de kosten voor van de zorg in Duitsland op zich neemt.

Ziekengeld
Wanneer een grensarbeider ziek wordt dan moet de werkgever hiervoor, tot twee jaar, 70 % van het loon doorbetalen.

Pensioenverzekering
De werknemer bouwt pensioen op in Nederland. Hiervoor wordt een premie betaald.  

Kinderbijslag
Een Duitse grensarbeider kan in Nederland kinderbijslag ontvangen.Vaak is in Duitsland de kinderbijslag hoger. Een partner kan voor dit verschil een Familienklasse aanvragen zodat dit verschil wordt gecompenseerd. Wanneer de partner van een grensarbeider in Duitsland werkzaam is blijft het recht op kinderbijslag in Duitsland.

Werkloosheidsverzekering
Bij volledige werkloosheid ontvangt de grensarbeider een Duitse werkloosheidsuitkering naar Duits recht.  Wanneer een grensarbeider tijdelijk of gedeeltelijk werkloos is dan kan hij aanspraak maken op een Nederlandse werkloosheidsuitkering.

Belastingen
Grensarbeiders vragen een Nederlands burgerservice nummer aan. Via dit nummer worden door de Nederlandse belastingdienst belastingen en premies voor volksverzekeringen ingehouden.

Wonen in Nederland, werken in Duitsland
Wanneer in Nederland wonende werknemers in Duitsland aan het werk gaan dan gelden bovenstaande regels omgekeerd. Zo dient een grensarbeider zich in Duitsland aan te sluiten bij een Krankenkasse en wordt er Duits pensioen opgebouwd. Een voorwaarde hiervoor is wel dat er minstens 60 maanden aan premie is betaald. Nederlandse verzekeringsjaren tellen hierin mee. Daarnaast heeft een grensarbeider in Duitsland recht op kinderbijslag en aanvullend oudergeld. Enig groot verschil is dat Duitsland geen wettelijk minimumloon kent. Werkgever en werknemer moeten het loon samen overeenkomen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een CAO dan is het hierin opgenomen loon bindend.