Zoeken
  1. E-book: Wet DBA - hoe is het zover gekomen en hoe nu verder?

E-book: Wet DBA - hoe is het zover gekomen en hoe nu verder?

Er zijn maar weinig wetten die zo bekritiseerd worden als de Wet DBA. Het blijkt een schier onmogelijke opgave voor de fiscus om, gezien het toetsingskader, op voorhand al te (kunnen) beoordelen of achteraf gewerkt is als ware sprake van een opdrachtrelatie. Inmiddels is de handhaving tot in ieder geval 1 januari 2018 opgeschort, maar de onrust en onzekerheid zijn hiermee niet weggenomen. Sterker nog, de aangekondigde herijking van begrippen  “gezagsverhouding” en “vrije vervanging” suggereer...
Artikel | 13 februari 2017 | Renate Peijs-Schoester
Er zijn maar weinig wetten die zo bekritiseerd worden als de Wet DBA. Het blijkt een schier onmogelijke opgave voor de fiscus om, gezien het toetsingskader, op voorhand al te (kunnen) beoordelen of achteraf gewerkt is als ware sprake van een opdrachtrelatie. Inmiddels is de handhaving tot in ieder geval 1 januari 2018 opgeschort, maar de onrust en onzekerheid zijn hiermee niet weggenomen. Sterker nog, de aangekondigde herijking van begrippen  “gezagsverhouding” en “vrije vervanging” suggereert dat de toepasbaarheid  van de wet ook niet meteen in zicht is.

De advocaten van het Dirkzwager Wet DBA-team hebben het afgelopen jaar veel over deze wet geschreven. Al deze artikelen inclusief een laatste update hebben wij gebundeld in een e-book. U kunt het e-book terugvinden in onze mediatheek en via bijgaande link: http://www.dzw.gr/f1254

In dit e-book zijn onze artikelen in chronologisch volgorde gebundeld.

Mede met het oog op de aanstaande verkiezingen is het nog enigszins onduidelijk wat er met deze veel besproken en niet onomstreden wet gaat gebeuren. Wij houden u op de hoogte.

Namens het Dirkzwager Wet DBA-team,

Renate Peijs-Schoester