De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Een overzicht van de meest gestelde vragen over Kurzarbeitergeld in Duitsland

Een overzicht van de meest gestelde vragen over Kurzarbeitergeld in Duitsland

Iedereen heeft het momenteel over Kurzarbeitergeld. Heeft u dit al voor uw bedrijf aangevraagd of overweegt u dit nog te doen?
Leestijd 
Auteur artikel Ann-Katrin Praus
Gepubliceerd21 april 2020
Laatst gewijzigd21 april 2020
 

Hieronder vindt u een lijst met antwoorden op de meest gestelde vragen over het onderwerp Kurzarbeitergeld, van de aanvraag tot het recht op vakantie gedurende de werktijdverkorting.

Hoe verloopt de aanvraag en de uitbetaling van de Kurzarbeitergeld?

In principe is het een tweeledige procedure.  Eerst moet het tekort aan werk elektronisch worden gemeld bij de Bundesagentur für Arbeit in de regio waar het bedrijf is gevestigd. Daarvoor is een formulier beschikbaar op de homepage van de Bundesagentur für Arbeit. Als het bedrijf een ondernemingsraad heeft, moet o.a. een verklaring van de ondernemingsraad bij het formulier worden gevoegd. Daarnaast moeten o.a. ook de aankondiging van werktijdverkorting en de overeenkomst over de invoering hiervan worden bijgevoegd, evenals als een uitleg over de oorzaak van het tekort aan werk. Vervolgens moet de werkgever het Kurzarbeitergeld berekenen en met het salaris voor de gewerkte uren uitbetalen. Na afloop van de maand moet er dan een uitkeringsaanvraag bij de Bundesagentur für Arbeit worden ingediend met de betreffende salarisstroken. De uitkeringsaanvraag moet binnen drie maanden na het einde van de desbetreffende maandafsluiting bij de Bundesagentur für Arbeit worden ingediend.

Wanneer moet ik Kurzarbeitergeld voor mijn bedrijf bij de Bundesagentur für Arbeit aanmelden?

Kurzarbeitergeld wordt van de Bundesagentur für Arbeit op zijn vroegst uitbetaald vanaf de maand waarin de aanmelding bij de Bundesagentur für Arbeit is ontvangen. Werd de aanmelding bijvoorbeeld in maart gedaan, kan met terugwerkende kracht ook een compensatie voor de maand maart worden uitbetaald, als aan alle andere voorwaarden is voldaan.

Hoe moet ik de werktijdverkorting rechtvaardigen?

Kurzarbeitergeld wordt uitgekeerd voor een tijdelijk, volledig of ten minste gedeeltelijk tekort aan werk. Andere redenen komen in het algemeen daarvoor niet in aanmerking. Het moet altijd gebaseerd zijn op het tekort aan werk voor de betreffende individuele werknemer.

Hoe lang duurt de verwerking van de aanvraag bij de Bundesagentur für Arbeit?

In principe moet de Bundesagentur für Arbeit onmiddellijk een schriftelijke reactie geven op de aanvraag en meedelen of er op basis van de voorgelegde en geloofwaardig gemaakte feiten sprake is van een aanzienlijk tekort aan werk en of aan de vereisten is voldaan. Op dit moment kunnen er echter wel vertragingen optreden door het grote aantal van aanvragen. Wij adviseren u daarom om een volledige aanvraag in te dienen, zodat de procedure niet onnodig wordt vertraagd door ontbrekende documenten.

Moeten mijn werknemers hun werktijden registreren tijdens de werktijdverkorting?

In principe is er geen wijziging in de regelgeving met betrekking tot de registratie van de werktijden. U dient er wel rekening mee te houden dat uw bedrijf verantwoording verschuldigd is aan de Bundesagentur für Arbeit en dat het daarom van belang is dat u de werktijden van uw werknemers kunt aantonen.

Kan een bestuurder voor zichzelf Kurzarbeitergeld aanvragen?

Bestuurders kunnen Kurzarbeitergeld ontvangen, als de Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung heeft vastgesteld dat zij als werknemer en niet als zelfstandige zijn onderworpen aan sociale verzekeringspremies.

Moet ik de werktijden van alle werknemers in gelijke mate korten?

De werktijden hoeven niet voor alle werknemers in gelijke mate te worden gekort. Er kunnen verschillen worden gemaakt op grond van de werkzaamheden of kwalificatie van de werknemer. Let wel, bij gelijke werkzaamheden en kwalificatie moeten de werktijden op grond van het beginsel van gelijke behandeling wel in dezelfde mate worden gekort. Maar in principe is het werkelijke tekort aan werk bepalend. Als er voor bepaalde werknemers geen tekort aan werk is hoeft voor deze werknemers geen werktijdverkorting te worden aangevraagd.

Hoe zit het met nog niet uitbetaalde of opgenomen overuren, resterende vakantiedagen uit 2019 en de vakantiedagen voor 2020 met betrekking tot de Kurzarbeitergeld?

Bij resterende overuren komt uw medewerker in principe niet in aanmerking voor Kurzarbeitergeld. Verlof uit 2019 dient volledig te zijn opgenomen. Voor de vakantie in 2020 is een vakantielijst waaruit blijkt dat de werknemer zijn vakantie al volledig heeft ingepland, voldoende. Ook al zal de Bundesagentur für Arbeit ruim omgaan met de vakantie voor 2020, adviseren wij een dergelijke lijst bij de aanmelding mee te zenden.

Kan een werknemer vakantie opnemen tijdens de werktijdverkorting

Ja, het recht op vakantie bestaat ook tijdens de werktijdverkorting.

Moet ik mijn werknemer die tijdens werktijdverkorting verlof opneemt het normale salaris betalen, of het verlaagde salaris in de zin van de werktijdverkorting?

Een werknemer die tijdens de werktijdverkorting vakantie opneemt, heeft recht op zijn of haar volledige, normale loon. Er wordt dus geen rekening gehouden met loonsverlagingen als gevolg van werktijdverkorting.

Kan voor ontslagen werknemers Kurzarbeitergeld worden aangevraagd?

Nee. Kurzarbeitergeld kan alleen worden aangevraagd voor werknemers die niet zijn ontslagen.

Mocht u verdere vragen hebben over de werktijdverkorting een het Kurzarbeitergeld, neemt u dan gerust contact met ons op.