1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Eerste kennismaking met de invoeringswet Omgevingswet

Eerste kennismaking met de invoeringswet Omgevingswet

Op 19 mei 2016 heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het parlement per brief geïnformeerd over de invoeringswet Omgevingswet. In de brief schetst de minister de contouren van de invoeringswet en geeft zij de aanzet voor een parlementair debat over dit ‘eerste, grote stuk invoeringsregelgeving’.
Leestijd 
Auteur artikel Jelmer Keur
Gepubliceerd 24 mei 2016
Laatst gewijzigd 25 februari 2019
 

Op 19 mei 2016 heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het parlement per brief geïnformeerd over de invoeringswet Omgevingswet. In de brief schetst de minister de contouren van de invoeringswet en geeft zij de aanzet voor een parlementair debat over dit ‘eerste, grote stuk invoeringsregelgeving’.

Om te beginnen zal de invoeringswet zorgen voor het overgangsrecht en voor de benodigde intrekking en wijziging van andere wetten. Ook zal de invoeringswet regelen dat lopende wijzigingen van bestaande wetgeving in de Omgevingswet worden doorgevoerd. Dit betreft onder meer de recente wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving van 14 april 2016.

Verder wil de minister de invoeringswet gebruiken om de Omgevingswet op een aantal punten nader in te vullen. In dit licht komen de onderwerpen schade en punitieve handhaving aan de orde.

Schade
Hoofdstuk 15 van de Omgevingswet is gereserveerd voor het thema schade. In dit hoofdstuk wil de minister regelen dat schade als gevolg van een omgevingsplan kan worden vergoed, wanneer duidelijk is welke schade daadwerkelijk zal worden geleden. Op deze manier wil de minister voorkomen dat schadeverzoeken verlammend werken op de besluitvorming over nieuwe ontwikkelingen. Directe schade kan, als het aan de minister ligt, worden vergoed zodra een omgevingsplan dat schade veroorzaakt onherroepelijk is geworden. Om vergoeding van indirecte schade kan worden verzocht op het moment dat de activiteit wordt uitgevoerd.

Punitieve handhaving
Het tweede onderwerp is de punitieve handhaving van de Omgevingswet. Het omgevingsrecht kent op dit moment twee punitieve instrumenten: de bestuurlijke strafbeschikking in de domeinen milieu, water en natuur en de bestuurlijke boete in het domein bouwen. Daar komt bij dat het OM of de strafrechter punitieve sancties kan opleggen in het kader van de Wet op de economische delicten (Wed). De minister geeft aan dat zij de huidige regelgeving voor punitieve handhaving voorlopig in grote lijnen wil voortzetten. Aanvullend wil zij via de invoeringswet op twee terreinen de bestuurlijke boete introduceren: voor de handhaving van de regelgeving ter bescherming van het cultureel erfgoed en voor de handhaving van de milieuregels voor risicovolle bedrijven die onder de Seveso-richtlijn vallen.

Het wachten is nu op het verschijnen van het eerste concept-wetsvoorstel voor de invoeringswet dat ter consultatie zal worden voorgelegd. Wordt vervolgd.

Wilt u meer weten over de (invoeringswet) Omgevingswet? Neem contact op met Jelmer Keur, advocaat sectie Overheid & Vastgoed.