De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Einde precariobelasting voor nutsnetwerken in zicht

Einde precariobelasting voor nutsnetwerken in zicht

Minister Plasterk heeft besloten de precario op nutsleidingen af te schaffen. Dat betekent dat gemeenten, provincies en waterschappen geen precariobelasting meer kunnen heffen van nutsbedrijven over netwerken in, op of boven de grond van deze overheidsinstellingen. Dit betreft infrastructuur, netten, gastransportnetten of werken die in de Drinkwaterwet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet of de Warmtewet voor de toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht worden beschouwd als openbare we...
Leestijd 
Auteur artikel Anouk Bisseling
Gepubliceerd12 juli 2016
Laatst gewijzigd16 april 2018
 

Minister Plasterk heeft besloten de precario op nutsleidingen af te schaffen. Dat betekent dat gemeenten, provincies en waterschappen geen precariobelasting meer kunnen heffen van nutsbedrijven over netwerken in, op of boven de grond van deze overheidsinstellingen. Dit betreft infrastructuur, netten, gastransportnetten of werken die in de Drinkwaterwet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet of de Warmtewet voor de toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht worden beschouwd als openbare werken van algemeen nut.


Ongeveer 90 gemeenten (van de 390) en drie waterschappen heffen momenteel precariobelasting op nutsbedrijven. Nutsbedrijven berekenen deze kosten door aan al hun klanten, ook in gebieden waar geen precario wordt geheven.


De exacte opbrengst van de gemeentelijke precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven is onbekend (alleen de totale precariobelasting, dus inclusief precario voor bijvoorbeeld terrassen, is bekend), maar wordt geschat op zo’n 150 miljoen op jaarbasis. De drie waterschappen die precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven heffen, heffen voor een totaalbedrag van ongeveer 2 miljoen euro. Voor zover bekend heft geen enkele provincie precariobelasting op nutsnetwerken.


Zowel de Gemeentewet, de Provinciewet als de Waterschapswet worden gewijzigd, waardoor de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor netwerken wordt beëindigd.


Om te voorkomen dat de financiële gevolgen van de wetswijziging in één keer op de begroting drukken, is een overgangsregeling van 10 jaar opgenomen. Per 1 januari 2027 mogen gemeenten, provincies en waterschappen geen precariobelasting meer heffen op netwerken.


Daarbij is bepaald dat de tarieven van de precariobelasting niet verder mogen stijgen dan het tarief per 10 februari 2016. En het overgangsrecht geldt alleen voor die overheidsinstelling die in 2015 ook daadwerkelijk inkomsten heeft genoten van deze belasting.