1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Er kunnen weer stikstofberekeningen worden gemaakt!

Er kunnen weer stikstofberekeningen worden gemaakt!

Initiatiefnemers en overheden zaten er met smart op te wachten; het rekeninstrument AERIUS Calculator en AERIUS Monitor zijn gisteren geactualiseerd naar versie 2022. Er kunnen dus weer berekeningen worden uitgevoerd op basis van de meest actuele cijfers en kennis.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 27 januari 2023
Laatst gewijzigd 27 januari 2023

Het is goed voor de praktijk dat er weer berekeningen kunnen worden gemaakt. Provincies en uitvoeringsdiensten hebben lopende aanvragen de afgelopen periode namelijk veelal “geparkeerd” totdat er nieuwe berekeningen kunnen worden gemaakt met de geactualiseerde calculator. Het is inmiddels een bekend fenomeen als een update van de calculator wordt aangekondigd. Gegevens en inzichten over de uitstoot en verspreiding van stikstof zijn voortdurend in ontwikkeling. Deze nieuwe gegevens en inzichten worden elk jaar door het RIVM verwerkt in AERIUS om ervoor te zorgen dat bij met name toestemmingverlening wordt uitgegaan van de meest recente informatie over uitstoot en depositie van stikstof. Waar zitten die noviteiten dan in? Dat betreft onder meer emissiebronnen, habitattypen of leefgebieden in natuurgebieden. Ook rekenmodellen ontwikkelen zich voortdurend. Deze data komt van het RIVM en van andere kennisinstituten zoals het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO en de Universiteit Wageningen (WUR). De ministeries en provincies stellen de natuurgegevens beschikbaar.

Wij maken geen AERIUS berekeningen, maar voor de vergunningtrajecten die wij juridisch begeleiden zijn de AERIUS berekeningen essentieel. Gisteren is het gebruik van de AERIUS Calculator versie 2022 in artikel 2.1. van de Regeling natuurbescherming voorgeschreven als het te gebruiken instrument voor toestemmingverlening. Wij zijn benieuwd of de nieuwe Calculator doorgaans tot hogere deposities gaat leiden en of er nog nieuwe discussies gaan ontstaan over invoergegevens.

Wilt u meer weten over vergunningverlening onder de Wet natuurbescherming? Neem contact op met Jasper Molenaar en/of Bart de Haan.