De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Experimenteren met het omgevingsplan

Experimenteren met het omgevingsplan

Enige tijd geleden is het door de inwerkingtreding van de 7e tranche van de Crisis- en herstelwet (Chw) juridisch mogelijk gemaakt om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op experimentele basis omgevingsplannen vast te stellen.Voor een negental gemeenten (Almere, Assen, Culemborg, Den Haag, Enschede, Muiden, Weesp, Zaanstad en Zeewolde) zijn destijds gebieden aangemeld om te experimenteren met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan. Met deze pilot wordt geëxperimen...
Auteur artikelJasper Molenaar
Gepubliceerd27 november 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Enige tijd geleden is het door de inwerkingtreding van de 7e tranche van de Crisis- en herstelwet (Chw) juridisch mogelijk gemaakt om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op experimentele basis omgevingsplannen vast te stellen.

Voor een negental gemeenten (Almere, Assen, Culemborg, Den Haag, Enschede, Muiden, Weesp, Zaanstad en Zeewolde) zijn destijds gebieden aangemeld om te experimenteren met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan. Met deze pilot wordt geëxperimenteerd met de in de toekomstige Omgevingswet beoogde verbreding van het bestemmingsplan tot een omgevingsplan. Zolang de beoogde Omgevingswet niet is vastgesteld en in werking is getreden, geldt een experimenteel omgevingsplan als een buitenwettelijk en vormvrij plan. Met artikel 7c Chw is een wettelijke grondslag geboden aan deze experimentele bestemmingsplannen. In het kader van het experiment mag worden afgeweken van de aangegeven onderdelen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de Wet geluidhinder (Wgh), het Besluit geluidhinder (Bgh), de Wet milieubeheer (Wm) en het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Gemeenten kunnen zich in het kader van de invoering van de 11e tranche Chw tot en met 28 februari 2015 aanmelden voor de pilot om een omgevingsplan op te stellen. In een gesprek met het ministerie moet de aanmelding worden gemotiveerd. Dirkzwager onderhoudt nauw contact met het ministerie en is uw gemeente hierbij graag behulpzaam. Om de aanmelding definitief te maken is nog wel een brief van het college van burgemeester en wethouders nodig, waarmee de aanmelding wordt geformaliseerd en voltooid.

Wilt u meer weten over het omgevingsplan en de mogelijkheden om hiermee te experimenteren? Neem contact op met Jasper Molenaar, advocaat Sectie Overheid & Vastgoed
Beoordeel dit artikel