De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Feitelijke invulling van het bestemmingsplan speelt alleen een rol bij de planvergelijking als deze planologisch is verankerd (planschade Weststellingwerf)

Feitelijke invulling van het bestemmingsplan speelt alleen een rol bij de planvergelijking als deze planologisch is verankerd (planschade Weststellingwerf)

In zijn uitspraak van 11 november 2009 had de Afdeling overwogen dat indien de omstandigheid dat in een woonwijk dure en hoogwaardige woningen worden gebouwd een gevolg is van de feitelijke invulling die is gegeven aan de bebouwingsmogelijkheden onder het nieuwe planologische regime, deze omstandigheid niet kan worden aangemerkt als een gevolg van de planologische wijziging. Anders dan in die uitspraak aan de orde was, is de omstandigheid dat op de aan het perceel grenzende gronden uitsluiten...
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 25 oktober 2010
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
In zijn uitspraak van 11 november 2009 had de Afdeling overwogen dat indien de omstandigheid dat in een woonwijk dure en hoogwaardige woningen worden gebouwd een gevolg is van de feitelijke invulling die is gegeven aan de bebouwingsmogelijkheden onder het nieuwe planologische regime, deze omstandigheid niet kan worden aangemerkt als een gevolg van de planologische wijziging. Anders dan in die uitspraak aan de orde was, is de omstandigheid dat op de aan het perceel grenzende gronden uitsluitend woningen worden gebouwd in het duurdere marktsegment hier een gevolg van het bestemmingsplan. In de planbeschrijving en de beschrijving in hoofdlijnen van het Uitwerkingsplan is bepaald dat maximaal 25 vrijstaande landhuizen mochten worden gerealiseerd op ruime kavels van ongeveer 1.000 m² tot ruim 2.000 m², waarbij gestreefd wordt naar een hoge architectonische kwaliteit in samenhang met de specifieke landschappelijke kenmerken van de locatie. Deze invulling is dus een rechtstreeks gevolg van het bestemmingsplan en was daarom volgens de Afdeling in de planvergelijking betrokken.
ABRvS 13 oktober 2010, LJN: BO0249