De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Fiscale gevolgen ‘goodwillsubsidie’

Fiscale gevolgen ‘goodwillsubsidie’

Eerder hebben wij al melding gemaakt van de regeling op grond waarvan vrijgevestigde medisch specialisten die na 1 januari 2015 in loondienst gaan deels door de overheid gecompenseerd worden (tot maximaal een ton) voor het verlies van hun goodwill die bij deze overstap ‘verdampt’. Tot nu toe lijken nog weinig medisch specialisten van dit transitiefonds gebruik te gaan maken.Om de regeling nog aantrekkelijker te maken, heeft de Staatssecretaris van Financiënop 2 oktober jl. een besluit genomen...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd07 oktober 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Eerder hebben wij al melding gemaakt van de regeling op grond waarvan vrijgevestigde medisch specialisten die na 1 januari 2015 in loondienst gaan deels door de overheid gecompenseerd worden (tot maximaal een ton) voor het verlies van hun goodwill die bij deze overstap ‘verdampt’. Tot nu toe lijken nog weinig medisch specialisten van dit transitiefonds gebruik te gaan maken.

Om de regeling nog aantrekkelijker te maken, heeft de Staatssecretaris van Financiën

op 2 oktober jl. een besluit genomen over de wijze waarop de aanspraak uit het fonds belastingtechnisch dient te worden behandeld.  In beginsel behoort de aanspraak op het transitiefonds tot de ondernemingswinst. Echter, de staatssecretaris heeft goedkeuring verleend dat de aanspraak niet in de winst wordt betrokken op het moment van verkrijging van deze aanspraak. De uitbetaling(en) uit de transitiefondsen worden te zijner tijd belast als nagekomen ondernemingsbate (en vormen dus geen loon uit dienstbetrekking). Indien de medisch specialist zijn praktijk heeft ondergebracht in een personal holding, dan zal deze personal holding de aanspraak ontvangen. In dat geval heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat de aanspraak op het transitiefonds niet in de winst wordt betrokken op het moment van verkrijging van deze aanspraak.

Het besluit komt er dus op neer dat de aanspraken op de ‘goodwillsubsidie’ niet tot de winst uit onderneming hoeven te worden gerekend en dat er derhalve geen inkomstenbelasting over hoeft te worden betaald. Het valt te betwijfelen of dit het aantal vrijgevestigde medisch specialisten dat de overstap naar loondienst maakt, zal doen toenemen maar de tijd zal het leren.
Beoordeel dit artikel