Zoeken
  1. Flex-weetje 19: dividenduitkering

Flex-weetje 19: dividenduitkering

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden.Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.Voorschriften voor dividenduitkering wijzigenWist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:De voorschriften voor een dividenduitkering wijzigen?Toelicht...
Artikel | 19 september 2012 | Marèl Baak
De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden.

Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.

Voorschriften voor dividenduitkering wijzigen
Wist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:

De voorschriften voor een dividenduitkering wijzigen?

Toelichting
De formele uitkeringstoets (zijn er voldoende vrije reserves) bij een dividenduitkering wordt vervangen door een materiële uitkeringstoets. Onder het nieuwe recht heeft het bestuur bij een dividenduitkering een vetorecht in die zin dat een dividenduitkering geen gevolgen heeft zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur mag deze goedkeuring alleen weigeren indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de B.V. na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan indien zij ten tijde van de uitkering wisten of behoorden te voorzien dat de B.V. niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen. Een soortgelijke aansprakelijkheid geldt ook voor aandeelhouders die de uitkering ontvingen, zij het dat zij maximaal het door hen ontvangen bedrag dienen terug te betalen.

---------------------------------
Zowel onze vestiging in Arnhem als onze Nijmeegse vestiging kent specialisten op het gebied van het ondernemingsrecht. Mocht u meer willen weten over de gevolgen van de invoering van de Flex-BV voor uw onderneming, neemt u dan gerust contact op met de sectie ondernemingsrecht notariaat in Arnhem of een van de notarissen in Nijmegen. Op basis van een korte checklist bekijken wij of wijziging van uw statuten noodzakelijk of wenselijk is.