De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Franchisegever verantwoordelijk voor nakoming belofte in reclames

Franchisegever verantwoordelijk voor nakoming belofte in reclames

Indien een franchisenemer niet aan een reclame-actie meedoet, kan de franchisegever daarop worden aangesproken. Wij bespreken het juridisch kader toepasselijk op dit soort reclames hieronder.
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 28 mei 2020
Laatst gewijzigd 28 mei 2020
 

Reclame-uiting door franchisegever

Het gebeurt geregeld dat er, ook in franchiseovereenkomsten, afspraken worden gemaakt over de reclame die een franchisegever maakt voor de franchise en franchisenemers. De vraag is dan wie er verantwoordelijk is voor de inhoud van dit soort reclames, en daarop in rechte kan worden aangesproken. 

Deze vraag komt aan de orde in een kwestie betreffende posts op Facebookpagina van franchisegever HFC, met daarin onder meer de volgende reclame-uiting:


“BEEF BURGER MENU                               CHEESE BURGER MENU
2 X MENU
€ 11,95
GELDIG T/M 15 MAART 2020”
en
“BEEF OF CHEESE BURGER                     CLASSIC CHICKEN OF SPICY CHICKEN
2X BURGER
€ 5,95
GELDIG T/M 15 MAART 2020”

Procedure tegen reclame-uiting

Naar aanleiding van deze reclame-uiting is er een klachtprocedure bij de Reclame Code Commissie (RCC) gestart. Klager heeft de vestiging van HFC Rotterdam bezocht. In eerste instantie is verteld dat het ging om oude reclame-uitingen. Toen klager de reclame-uitingen toonde, en daarbij wees op de geldigheidsdatum, vertelde de eigenaar van HFC Rotterdam dat de desbetreffende vestiging geen aanbiedingen hanteert van Facebook en daarbij gaf hij aan niet op de hoogte te zijn van de reclame-uitingen.

Uitgangspsunt: gemiddelde consument

De vraag in deze kwestie is hoe de gemiddelde consument de reclame mag opvatten. Geldt de reclame ook voor de franchisenemer? Is de franchisegever verantwoordelijk? Niet in geschil is dat de gemiddelde consument op grond van de reclame-uitingen ervan mocht uitgaan dat de landelijke actie van HFC ook zou gelden voor HFC Rotterdam. Maar wie moet er nu instaan voor de reclame? 

Franchisegever verantwoordelijk

Volgens het verweer zou de actie gelden voor alle franchisenemers, en heeft de franchisenemer besloten niet mee te doen. Deze franchisenemer heeft daarvoor excuses aangeboden.

De RCC oordeelt echter dat op grond van de algemene aanbeveling sub h van de Nederlandse Reclame Code (NRC) "op franchisegevers", waartoe HFC gerekend moet worden, "de verplichting rust om zodanige maatregelen te treffen dat, indien geen specifieke uitzonderingen worden genoemd, een aanbieding in alle vestigingen wordt nagekomen. Dit geldt ook ten opzichte van HFC Rotterdam, die volgens HFC een franchisenemer van haar is."

Dit betekent dus dat indien een franchisenemer niet meedoet aan een actie, de franchisegever daarop kan worden aangesproken.

Dat de actie niet werd nagekomen in het filiaalbedrijf HFC Rotterdam, "impliceert" volgens de RCC dat HFC "onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan haar verplichting ervoor te zorgen dat de in de landelijke reclame genoemde acties, waarbij niet voor bepaalde vestigingen een uitzondering is gemaakt, door alle franchisenemers zou worden gevolgd." De franchisegever moet daarvoor dus instaan.

Wegens het vorenstaande wordt geoordeeld dat de reclame-uiting niet in overeenstemming is met de vereisten van professionele toewijding, en dus in strijd met de NRC.

HFC wordt het zelfs verweten, als franchisegever, er onvoldoende toezicht op te houden dat elke franchisenemer de uitingen volgt. Omdat HFC Rotterdam stelt dat zij direct bij het begin van de actie aan HFC heeft meegedeeld dat zij niet meedoet aan de actie, wordt geoordeeld dat de eigenlijk fout is gemaakt door franchisegever HFC. De klacht wordt daarom uitsluitend ten aanzien van HFC, als franchisegever, toegewezen. 

Conclusie

De gemiddelde consument mag ervan uitgaan dat indien reclame wordt gemaakt door de franchisegever voor de gehele keten van franchisenemers, deze reclame overal van toepassing is. De franchisegever is hiervoor verantwoordelijk.

Joost Becker, advocaat reclamerecht