1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Gebruik van merken bij pre-order niet zomaar toegestaan

Gebruik van merken bij pre-order niet zomaar toegestaan

De merkhouder heeft in beginsel het exclusief recht voor het gebruik van zijn merken. Een wederverkoper die de merkproducten verhandelt zal de merken vaak willen gebruiken om die producten aan te bieden. In een aantal gevallen is dat ook toegestaan. Maar hoe zit het bij het gebruik van merken bij de pre-order van producten die op dat moment in het geheel nog niet op de markt zijn?
Leestijd 
Auteur artikel Lorena van den Berg
Gepubliceerd 15 december 2020
Laatst gewijzigd 15 december 2020

De merkhouder heeft in beginsel het exclusief recht voor het gebruik van zijn merken. Een wederverkoper die de merkproducten verhandelt zal de merken vaak willen gebruiken om die producten aan te bieden. In een aantal gevallen is dat ook toegestaan. Maar hoe zit het bij het gebruik van merken bij de pre-order van producten die op dat moment in het geheel nog niet op de markt zijn? De rechtbank Amsterdam heeft daar in een zaak over de pre-order van de Playstation 5 onlangs een uitspraak over gedaan.

Merkrechten Sony

Sony is houdster van de volgende gedeponeerde woordmerken:

  • PS
  • PLAYSTATION
  • GHOST OF TSUSHIMA
  • GRAN TURISMO

Daarnaast is Sony houdster van de volgende beeldmerken:

Playstation merken

Sony kan als merkhouder een ieder die geen toestemming van haar heeft verkregen, verhinderen gebruik te maken van haar merken.

Geschil Sony en online verkoper

Onlangs trad Sony op tegen het gebruik van haar merken bij de online pre-order verkopen van de Playstation 5 (PS5). In mei 2020 heeft gedaagde via zijn website aan zijn klanten aangeboden om tegen vooruitbetaling van € 499,00 een pre-order te doen voor de PS5. Op dat moment was de PS5 nog niet op de markt en was ook nog niet bekend hoe deze er uit zou gaan zien, alsmede wat de verkoopprijs zou worden. Daarnaast werden er via de website ook games aangeboden die voor de PS5 beschikbaar zouden zijn, terwijl op dat moment voor die games nog geen concrete aankondigen waren gedaan. Dit betrof onder andere de games Ghost of Tshushima en Gran Turismo.

Op de website maakte gedaagde gebruik van onderstaande afbeeldingen:

Playstation pre-order

In de periode van 24 mei 2020 tot en met 23 augustus 2020 zijn er over de website van gedaagde meerdere negatieve beoordelingen geplaatst op trustpilot. Het betreffen reacties van ontevreden klanten die hun bestelling niet geleverd kregen. Ook het programma “Boos” van BNN/VARA heeft een aflevering gewijd aan de pre-order verkopen van gedaagde.

Sony heeft gedaagde er vervolgens bij brief op gewezen dat hij er een oneerlijke handelspraktijk op na houdt en dat hij inbreuk pleegt op hun merkrechten. Gedaagde werd gesommeerd om de website onmiddellijk ontoegankelijk te maken en de inbreuk op hun merkrechten te staken.

Beoordeling rechtbank

Gedaagde heeft aangevoerd dat hij van plan was om een afspraak met Sony te maken om de PS5 met spellen van haar af te nemen, zodra hij voldoende financiële middelen had. Het geld wilde hij via de website bij elkaar krijgen. Het vooruit laten betalen van de gehele aankoopsom door klanten die een pre-order bij hem hadden geplaatst, is volgens gedaagde een compleet nieuw concept. Deze manier van handelen brengt echter grote risico’s met zich mee. Zowel voor de klanten, indien zij het product niet geleverd krijgen en/of hun geld niet terug krijgen, alsmede voor Sony indien klanten teleurgesteld raken. Bovendien brengt deze handelwijze mee dat zonder instemming van Sony gebruik wordt gemaakt van haar merken.

Gedaagde verweert zich door te stellen dat deze risico’s zich niet hebben verwezenlijkt nu de klanten hun geld terug hebben. Ook heeft hij aangevoerd dat de afbeeldingen van de PS5 en de games fictief waren, maar dat daarover in de algemene voorwaarden een voorbehoud was opgenomen. Hier is echter geen bewijs van geleverd.

De rechtbank komt tot het oordeel dat er sprake is van een inbreuk op de bovengenoemde merkrechten van Sony. Redengevend daarvoor is dat de door gedaagde op de website gebruikte tekens gelijk zijn aan merken van Sony en deze in het economisch verkeer worden gebruikt voor waren die gelijk zijn aan die waarvoor de merken zijn ingeschreven. Van een toegestane wederverkoop is bovendien geen sprake.

Daarnaast heeft Sony nog aangevoerd dat er inbreuk wordt gemaakt op haar auteursrechten op de covers van de games “Ghost of Tsushima” en “Gran Turismo”. Gedaagde heeft afbeeldingen van eerdere edities van de games gekopieerd en gebruikt als cover voor de door hem gefabriceerde fictieve uitgaves voor de PS5. Volgens de rechtbank zijn de covers auteursrechtelijk beschermde werken en in de zin van de Auteurswet en maakt gedaagde gebruik van afbeeldingen die identiek zijn aan deze werken. Hierdoor is er ook sprake van een auteursrechtinbreuk.

Gedaagde wordt onder andere veroordeeld om iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Sony te staken en de proceskosten van Sony te vergoeden.

Tot slot

Deze uitspraak maakt duidelijk dat het gebruik van merken, zonder toestemming van de merkhouder, bij de pre-order van producten niet zonder risico’s is. Twijfel jij of jij jouw producten op de juiste manier aanbiedt? Neem dan gerust contact met mij op.


Lorena van den Berg, advocaat merkenrecht