De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Geen Thuisbezorgd.nl feestje voor Just-Eat!

Geen Thuisbezorgd.nl feestje voor Just-Eat!

Het Hof Amsterdam is van oordeel dat Just-Eat onrechtmatig handelt door gebruik te maken van verschillende domeinnamen met daarin de bewoording thuisbezorgd.nl, zoals www.amsterdam-thuisbezorgd.nl en www.sushi-thuisbezorgd.nl. Deze domeinnamen linken door naar www.justeat.nl. Net als de rechtbank is het hof van oordeel dat hierdoor het publiek in verwarring kan worden gebracht. De indruk kan immers ontstaan dat het publiek van doen heeft met een onderdeel van Thuisbezorgd.nl B.V. Partijen lig...
Auteur artikel Dirkzwager
Gepubliceerd 10 januari 2011
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
Het Hof Amsterdam is van oordeel dat Just-Eat onrechtmatig handelt door gebruik te maken van verschillende domeinnamen met daarin de bewoording thuisbezorgd.nl, zoals www.amsterdam-thuisbezorgd.nl en www.sushi-thuisbezorgd.nl. Deze domeinnamen linken door naar www.justeat.nl. Net als de rechtbank is het hof van oordeel dat hierdoor het publiek in verwarring kan worden gebracht. De indruk kan immers ontstaan dat het publiek van doen heeft met een onderdeel van Thuisbezorgd.nl B.V.

Partijen liggen al geruime tijd met elkaar in de clinch. Al eerder heeft Thuisbezorgd.nl B.V. bezwaar gemaakt tegen het gebruik van verschillende domeinnamen met de woord/lettercombinatie thuisbezorgd.nl. Deze procedures zijn, net als onderhavige uitspraak, grotendeels in het voordeel van Thuisbezorgd.nl beslist.

Doorlinken geen handelsnaamgebruik
Het hof oordeelt allereerst, net zoals de voorzieningenrechter, dat het doorlinken van de domeinnamen door Just-Eat naar haar eigen website, niet kan worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik van deze domeinnamen. Omdat op de betreffende websites het logo van Just-Eat domineert, kan niet gezegd worden dat Just-Eat onder de domeinnamen op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer (hetgeen een vereiste is voor aannemen van handelsnaamgebruik). Het hof oordeelt tevens dat 'ook het relevante publiek de domeinnamen niet zal opvatten als een aanduiding van de onderneming van Just-Eat.' In de rechtspraak is het niet ongebruikelijk dat het enkel doorlinken van de domeinnaam niet als handelsnaamgebruik wordt gezien.

Gebruik thuisbezorgd.nl wel onrechtmatig
Wel oordeelt het hof dat er sprake is van onrechtmatig handelen door Just-Eat tegenover Thuisbezorgd.nl. Naar vaste rechtspraak neemt het hof als uitgangspunt 'dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet indien dit nadeel toebrengt aan die ander. Waar het gaat om het profiteren van het onderscheidingsmiddel van een ander mag dit er niet toe leiden dat het publiek op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht.'

Nadat het hof in deze kwestie opmerkt dat de door Just-Eat gebruikte domeinnamen, ondanks de toevoeging van een plaatsnaam of menu in combinatie met een koppelteken, niet meer dan in geringe mate afwijken van de handelsnaam en domeinnaam van Thuisbezorgd.nl B.V., oordeelt zij dat door deze gelijkenis, door de overeenkomende bedrijfsactiviteiten alsmede de omstandigheid dat beide partijen op het internet actief zijn, het aannemelijk is dat de indruk bij het normaal oplettende publiek kan ontstaan dat het van doen heeft met een onderdeel van (de onderneming van) Thuisbezorgd.nl B.V.

Daarnaast overweegt het hof dat het publiek, door de bekendheid van de handelsnaam Thuisbezorgd.nl, 'doorgaans niet zal verwachten dat de door Just-Eat gebezigde domeinnamen naar een andere onderneming verwijzen dan naar Thuisbezorgd.nl.' Bij het hof is zelfs de indruk ontstaan dat Just-Eat doelbewust op de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl gelijkende domeinnamen heeft geregistreerd om daarmee op voor het publiek verwarringwekkende wijze te kunnen aanhaken bij het succes en de naamsbekendheid van Thuisbezorgd.nl. Dit houdt in dat Just-Eat de grenzen van de eerlijke mededinging heeft overschreden, aldus het hof.

Ook een beroep op een geldige reden voor het gebruik van de naam thuisbezorgd.nl, omdat dit een beschrijvende en gangbare aanduiding zou zijn, kan Just-Eat niet helpen. Door de verwarring die Just-Eat veroorzaakt gaat dit verweer namelijk niet op. Daarnaast merkt het hof ten overvloede op dat de woord/lettercombinatie thuisbezorgd.nl niet in die mate beschrijvend is voor de activiteiten van Just-Eat (het via internet aanbieden van organisaties die eten thuis bezorgen) dat hierin een rechtvaardiging voor het gebruik kan zijn gelegen.

Gevolg: overdracht domeinnamen
Overdracht van de domeinnamen door Just-Eat aan Thuisbezorgd.nl strekt niet te ver, nu deze domeinnamen een 'reële bedreiging vormen voor de commerciële functies van de handelsnaam/domeinnaam Thuisbezorgd.nl.'