1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Geen volledige medewerking om veiling te voorkomen, geen kwijtschelding NHG-schuld

Geen volledige medewerking om veiling te voorkomen, geen kwijtschelding NHG-schuld

De laatste jaren komt het helaas veelvuldig voor dat de verkoopopbrengst van een woning niet voldoende is om de gehele hypothecaire lening af te lossen. Onder voorwaarden komt een schuldenaar in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Stichting WEW). De hypothecaire geldlening moet dan uiteraard met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) zijn afgesloten en de schuldenaar moet volledige medewerking hebben verleend om het verlies te beperken o...
Leestijd 
Auteur artikel Ruben Berentsen
Gepubliceerd 21 januari 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De laatste jaren komt het helaas veelvuldig voor dat de verkoopopbrengst van een woning niet voldoende is om de gehele hypothecaire lening af te lossen. Onder voorwaarden komt een schuldenaar in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Stichting WEW). De hypothecaire geldlening moet dan uiteraard met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) zijn afgesloten en de schuldenaar moet volledige medewerking hebben verleend om het verlies te beperken of te vermijden. Wanneer een schuldenaar zich niet voldoende inzet om een executieverkoop te voorkomen, kan een verzoek tot kwijtschelding van het verlies naar redelijkheid geweigerd worden.

X heeft in 2004 een woning aangekocht en heeft voor de financiering een hypothecaire geldlening afgesloten met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Medio 2011 kan X de betalingsverplichtingen jegens de geldverstrekker niet meer nakomen. De geldverstrekker wil overgaan tot verkoop van de woning en vraagt X hiervoor een onherroepelijke volmacht tot verkoop en levering van de woning af te geven. Omdat een onderhandse verkoop doorgaans meer oplevert dan een executieverkoop heeft de Stichting WEW X in oktober en december 2012 gevraagd hieraan mee te werken. X heeft hier echter pas in april 2013 gehoor aan gegeven en de volmacht afgegeven. Ook heeft de Stichting WEW X in juli 2013 verzocht de woning te verlaten, omdat de woning in bewoonde staat volgens de makelaar niet verkoopbaar was. In maart 2014 had X de woning nog niet verlaten. Uiteindelijk is de woning in juni 2014 op een executieveiling verkocht. De opbrengst was ruim € 50.000,00 lager dan de hypothecaire lening en kosten. Aan de Stichting WEW werd een verzoek gedaan tot kwijtschelding van dit verlies.

De Stichting WEW heeft besloten dit verlies niet kwijt te schelden, omdat X niet aan de voorwaarden voor kwijtschelding heeft voldaan. De voorwaarden voor kwijtschelding zijn dat de schuldenaar te goeder trouw is geweest én dat de schuldenaar volledige medewerking heeft verleend ter vermijding of beperking van het verlies. Juist aan deze laatste voorwaarde heeft X naar het standpunt van de Stichting WEW niet voldaan. X heeft immers niet (tijdig) meegewerkt aan de onderhandse verkoop van zijn woning middels het afgeven van een onherroepelijke volmacht tot verkoop en levering en X heeft de woning niet tijdig verlaten waardoor deze onverkoopbaar bleef. Een executoriale verkoop met een lagere verkoopopbrengst was daardoor het gevolg. Het bezwaar en beroep van X tegen dit besluit wordt ongegrond verklaard. Zowel de rechtbank als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordelen dat de Stichting WEW het verzoek om kwijtschelding in redelijkheid heeft kunnen afwijzen.