De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Gepubliceerde Koninklijke Besluiten oktober

Gepubliceerde Koninklijke Besluiten oktober

In de maand oktober 2009 is een aantal andere Koninklijke Besluiten gepubliceerd. De hyperlinken naar deze KB’s zijn met een zeer korte omschrijving hierna opgenomen.KB 25 september 2009, nr. 09.002664, Stcrt. nr. 14889, onteigening gemeente TilburgOnteigening Titel IV Ow ten behoeve van bestemmingsplan ‘Spoorzone’, dat voorziet in ingrijpende wijzigingen in gebied noordzijde Centraal Station: nieuwbouw van kantoren, winkels en woningen en aanpassing verkeersstructuur.Geen bedenkingen.KB 25 s...
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 01 november 2009
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
In de maand oktober 2009 is een aantal andere Koninklijke Besluiten gepubliceerd. De hyperlinken naar deze KB’s zijn met een zeer korte omschrijving hierna opgenomen.

KB 25 september 2009, nr. 09.002664, Stcrt. nr. 14889, onteigening gemeente Tilburg
Onteigening Titel IV Ow ten behoeve van bestemmingsplan ‘Spoorzone’, dat voorziet in ingrijpende wijzigingen in gebied noordzijde Centraal Station: nieuwbouw van kantoren, winkels en woningen en aanpassing verkeersstructuur.
Geen bedenkingen.

KB 25 september 2009, nr. 09.002663, Stcrt. nr. 14963, onteigening gemeente Echt-Susteren
Onteigening Titel IV Ow ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein De Berk II’, dat voorziet in aanleg duurzaam regionaal bedrijventerrein aansluitend aan bestaand bedrijventerrein.
Geen bedenkingen.

KB 2 september 2009, nr. 09.002370, Stcrt. nr. 15155, onteigening fietsvoorzieningen langs N225
Onteigening Titel IIa Ow op verzoek van de provincie Utrecht, ten behoeve van de verbetering van de fietsvoorzieningen langs de N225 tussen Elst en Rhenen.
Bedenkingen van planologische aard, werk niet te ruim gedimensioneerd, (on)duidelijkheid wijze van uitvoering, planologische inpassing; aanwijzing ter onteigening blijft ondanks bereikte overeenstemming noodzakelijk omdat juridische overdracht nog niet heeft plaatsgevonden.

KB 29 september 2009, nr. 09.002766, Stcrt. nr. 16302, onteigening gemeente Bergen (L)
Onteigening op grond van art. 72a (verbetering of verruiming van rivieren) en 72c (winning oppervlakte delfstoffen) ten behoeve van de aanleg van de Hoogwatergeul tussen de kernen van Well en Aijen.
(On)afhankelijkheid t.o.v. project Maaspark Well, grondslag grindwinning art. 72c Ow, zelfrealisatieverweer, noodzaak aanbesteding, minnelijk overleg.