Zoeken
  1. Gewijzigde Aanbestedingswet van kracht vanaf 1 juli 2016

Gewijzigde Aanbestedingswet van kracht vanaf 1 juli 2016

Kort geleden heeft de Eerste Kamer de wijzigingen van de Aanbestedingswet aangenomen. Inmiddels is de gewijzigde  wet gepubliceerd in het Staatsblad. Bij Koninklijk besluit is bepaald dat de nieuwe aanbestedingsregelgeving in werking treedt per 1 juli 2016. De nieuwe regelgeving geldt voor alle aanbestedingen die vanaf worden aangekondigd of waarvoor een uitnodiging tot het doen van een inschrijving wordt verstrekt. Naast de Aanbestedingswet is ook de Gids Proportionaliteit gewijzigd. Bovendi...
Artikel | 01 juli 2016 | Joris Bax
Kort geleden heeft de Eerste Kamer de wijzigingen van de Aanbestedingswet aangenomen. Inmiddels is de gewijzigde  wet gepubliceerd in het Staatsblad. Bij Koninklijk besluit is bepaald dat de nieuwe aanbestedingsregelgeving in werking treedt per 1 juli 2016. De nieuwe regelgeving geldt voor alle aanbestedingen die vanaf worden aangekondigd of waarvoor een uitnodiging tot het doen van een inschrijving wordt verstrekt.

Naast de Aanbestedingswet is ook de Gids Proportionaliteit gewijzigd. Bovendien is de Uniforme Eigen Verklaring vervangen door het Uniforme Europees Aanbestedingsdocument. De Europese Commissie biedt een webtool aan voor het invullen ervan.

mr. Joris Bax
aanbestedings- en bouwrechtadvocaat, Dirkzwager