1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Groengarantie: particuliere financiering van landschap

Groengarantie: particuliere financiering van landschap

Als u uit uw raam kijkt, wat ziet u dan? Een weiland met grazende koeien? Een molen of misschien wel rijen knotwilgen? Wellicht dat dit uitzicht wel één van de redenen (of dé reden) is dat u deze woning heeft gekocht. U kunt erop gokken dat uw buurman dit uitzicht niet bederft door het plaatsen van een enorme schuur of grote dennebomen, maar waarom zou u hierover niet proberen afspraken te maken met uw buurman?Adviesbureau Wing heeft in opdracht van Innovatie-Netwerk, Nationaal Groenfonds en...
Leestijd 
Auteur artikel Anouk Bisseling
Gepubliceerd 13 december 2011
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Als u uit uw raam kijkt, wat ziet u dan? Een weiland met grazende koeien? Een molen of misschien wel rijen knotwilgen? Wellicht dat dit uitzicht wel één van de redenen (of dé reden) is dat u deze woning heeft gekocht. U kunt erop gokken dat uw buurman dit uitzicht niet bederft door het plaatsen van een enorme schuur of grote dennebomen, maar waarom zou u hierover niet proberen afspraken te maken met uw buurman?

Adviesbureau Wing heeft in opdracht van Innovatie-Netwerk, Nationaal Groenfonds en de regio Food Valley gezocht naar een instrument voor de financiering van landschap zonder dat de overheid daarbij (financieel) wordt betrokken. Uitkomst van dit onderzoek is de Groengarantie. Dirkzwager heeft Wing geholpen bij de juridische vastlegging van de Groengarantie.

Wat houdt de Groengarantie precies in?
Groengarantie is een contractuele afspraak tussen (minimaal) twee partijen over het in stand houden of verbeteren van uitzicht. Groengarantie is er in vele soorten en maten, maar vast uitgangspunt is dat minimaal één partij betaalt voor het verkrijgen van een betere leefomgeving. De partij die de betaling ontvangt, moet daarvoor iets doen of juist iets laten. Wat die partij precies moet doen of laten, hangt af van de wensen van de betrokken partijen.

Een paar voorbeelden:

  • Een agrariër spreekt met de omwonenden af dat hij zijn weiland de aankomende 5 jaar alleen zal gebruiken voor het laten grazen van zijn koeien. De omwonende zijn zo verzekerd van een mooi uitzicht, de agrariër heeft een extra inkomstenbron.

  • Een projectontwikkelaar die een nieuwe woonwijk aan het ontwikkelen is, sluit een overeenkomst met de naastgelegen grondeigenaar. Partijen komen overeen dat de bewoners van de nieuwbouwwijk mogen wandelen over de uitgestrekte velden van de grondeigenaar. Daarvoor in ruil krijgt de grondeigenaar een vergoeding.

  • De eigenaar van knotwilgen komt met zijn buurman overeen dat hij de knotwilgen de aankomende 10 jaar behoudt. De buurman is blij met zijn uitzicht op de knotwilgen en betaalt daarvoor in ruil een vergoeding ter dekking van de kosten van onderhoud. Ook spreken zij af dat de buurman één keer per jaar helpt bij het snoeien van de wilgen.


Dit zijn slechts enkele voorbeelden, waarin de Groengarantie toegepast kan worden. Aangezien de toepassing heel divers is, is de juridische uitwerking ook niet gebonden aan één vorm. Het is belangrijk om de afspraken schriftelijk vast te leggen, zodat tussen partijen geen discussie bestaat over de inhoud van de verplichtingen. Het kan gewenst zijn om de afspraken zo vast te leggen dat ook opvolgende partijen (bijvoorbeeld als de agrariër zijn grond verkoopt) gebonden zijn aan de gemaakte afspraken. Dit kan door vastlegging van de afspraken in een notariële akte. Afhankelijk van de verplichtingen die opgelegd worden, kunnen de afspraken worden vastgelegd via een erfdienstbaarheid, kwalitatieve verplichting en/of een kettingbeding.

Kijk op de site van de Groengarantie (www.groengarantie.nl) of neem contact op met Dirkzwager om uw uitzicht te waarborgen via een Groengarantie.

In de Samenspraak van December 2011 is tevens een artikel over de Groengarantie verschenen.