1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen online!

Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen online!

Op 20 juli jl. was het dan zover: de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen (kortweg: de Handleiding) werd door de Ministers Dekker en Ollongren aangeboden aan de Tweede Kamer. De Handleiding is tot stand gekomen onder leiding van prof. mr. Michiel Scheltema en is opgesteld door een breed samengestelde werkgroep waarin (vertegenwoordigers van) overheden, bedrijfsleven en deskundigen zijn vertegenwoordigd.
Leestijd 
Auteur artikel Roos Molendijk (uit dienst)
Gepubliceerd 26 juli 2018
Laatst gewijzigd 26 juli 2018

De Handleiding in het kort
De Handleiding beschrijft een nieuwe methode waarmee overheden kunnen vaststellen of burgers of bedrijven in aanmerking komen voor een financiële vergoeding bij tijdelijke inkomensschade door een infrastructurele maatregel, zoals wegwerkzaamheden. Gezien de grote verschillen in uitvoeringspraktijk en klachten over onduidelijkheid die vanuit het bedrijfsleven naar voren zijn gebracht, zou daar, zeker met het oog op de invoering van Titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht, vraag naar zijn.


Het doel van de Handleiding is tweeledig. Het eerste doel is het bevorderen van eenvoud en duidelijkheid in het veld van nadeelcompensatie Daartoe introduceert de Handleiding een relatief eenvoudige methode van berekening van nadeelcompensatie waarmee een snelle beoordeling van de kansen op succes mogelijk wordt. Indien deze methode door vele overheden wordt gehanteerd, leidt dat tot meer uniformiteit en krijgt men niet meer bij ieder bestuursorgaan met een ander systeem te maken.

Het tweede doel van de Handleiding is het benadrukken van het belang van vroegtijdig contact tussen overheid en belanghebbenden bij (voorgenomen) infrastructurele maatregelen. Met tijdig contact en goed overleg kan immers veel hinder en schade worden voorkomen.


Benieuwd naar wat er nog meer in de Handleiding staat? Neem dan gerust contact op, wij vertellen u er graag meer over!