De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Herziening aanbestedingsrichtlijnen zet invoering Aanbestedingswet onder druk

Herziening aanbestedingsrichtlijnen zet invoering Aanbestedingswet onder druk

Op 20 december 2011 heeft de Europese Commissie haar voorstellen voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen officieel bekendgemaakt. De voorgestelde wijzigingen kunnen echter de vaststelling en daarop volgende inwerktreding van de Aanbestedingswet in belangrijke mate frustreren.De voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot de herziening van de aanbestedingsrichtlijnen (2004/18/EG en 2004/17/EG) hebben voornamelijk tot doel om aanbestedingsprocedures eenvoudiger en flexibeler te mak...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd20 januari 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op 20 december 2011 heeft de Europese Commissie haar voorstellen voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen officieel bekendgemaakt. De voorgestelde wijzigingen kunnen echter de vaststelling en daarop volgende inwerktreding van de Aanbestedingswet in belangrijke mate frustreren.

De voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot de herziening van de aanbestedingsrichtlijnen (2004/18/EG en 2004/17/EG) hebben voornamelijk tot doel om aanbestedingsprocedures eenvoudiger en flexibeler te maken. Daarnaast spelen duurzaamheids - en sociale aspecten bij overheidsopdrachten een grote rol in de voorstellen voor de herzieningen. Hoewel deze ontwikkeling op zichzelf is toe te juichen kan het de invoering van de Aanbestedingswet in belangrijke mate frustreren en vertragen.

Op dinsdag 8 november 2011 schreven wij op deze plek dat de invoering van de Aanbestedingswet wederom is vertraagd. Reden hiervoor was dat de Aanbestedingswet volgens een meerderheid van de Tweede Kamer meer moest worden toegesneden op het MKB en er meer aandacht moest worden besteed aan de Gids Proportionaliteit. Met de herzieningen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen dient Nederland zich niet alleen te buigen over de nieuwe Aanbestedingswet maar dus ook over de voorgestelde herzieningen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

De logische vraag is dan ook of het verstandig is om het wetsvoorstel van de Aanbestedingswet in zijn huidige vorm verder te behandelen en in te voeren. Er bestaat immers een kans dat Aanbestedingswet al snel achterhaald is wanneer na de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet overeenstemming wordt bereikt over de voorgestelde herzieningen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen waarin de Aanbestedingswet op dat moment dus niet voorziet.

De Nederlandse wetgever doet er verstandig aan om – anticiperend op de toekomstige Europese ontwikkelingen – de Aanbestedingswet alvast zoveel als mogelijk aan te passen. Dit zal het proces van vaststelling en de daarop volgende inwerktreding van de Aanbestedingswet zeer waarschijnlijk frustreren of toch in ieder geval weer vertragen.