1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Het levenstestament; Wilt u de eigen regie in handen houden?

Het levenstestament; Wilt u de eigen regie in handen houden?

Ligt er een envelop in uw bureau met daarin uw wensen, mocht u ooit niet meer in staat zijn zelf beslissingen te nemen? Of heeft u mondeling besproken wie uw zaken in dat geval gaat regelen? Verstandig dat u bijtijds over dergelijke zaken nadenkt. Nóg verstandiger wanneer u dat officieel door een notaris laat vastleggen. In een levenstestament.“De benaming levenstestament is enigszins verwarrend,” vindt kandidaat-notaris Inge Boleij-Rutgers. “In een testament regel je zaken voor ná het overli...
Leestijd 
Auteur artikel Ineke Meuwese
Gepubliceerd 12 april 2011
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Ligt er een envelop in uw bureau met daarin uw wensen, mocht u ooit niet meer in staat zijn zelf beslissingen te nemen? Of heeft u mondeling besproken wie uw zaken in dat geval gaat regelen? Verstandig dat u bijtijds over dergelijke zaken nadenkt. Nóg verstandiger wanneer u dat officieel door een notaris laat vastleggen. In een levenstestament.“De benaming levenstestament is enigszins verwarrend,” vindt kandidaat-notaris Inge Boleij-Rutgers. “In een testament regel je zaken voor ná het overlijden. Terwijl het hier om een document gaat dat speelt als je nog in leven bent.”

Nu en straks
“Mensen leven steeds langer. Met de vergrijzing stijgt ook de behoefte aan zo’n document,” constateert Boleij-Rutgers. “Maar ook voor jongere mensen die weten dat ze ernstig ziek zijn of – misschien jaarlijks – een langere periode in het buitenland verblijven, is een levenstestament aan te raden.” �
We denken er liever niet aan, maar het kan gebeuren dat iemand - tijdelijk of voorgoed - niet in staat is om zelf beslissingen te nemen of de eigen zaken nog te regelen. Bijvoorbeeld na een ongeluk of beroerte, door dementie of een andere ernstige aandoening. Wilt u desondanks de regie in eigen hand houden? Dan kunt u in een levenstestament uw wensen vastleggen ‘voor het geval dat’. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw onderneming als u ineens uit de running bent? Of wie zet er straks een handtekening onder uw (financiële) documenten?

Briefje
Waarom kunnen we niet volstaan met een briefje in de la van een bureau?
“Dat is niet altijd voldoende. In zo’n briefje kun je wel mensen benoemen die in jouw naam mogen handelen, maar in veel gevallen is daarvoor een notariële volmacht vereist. Dan is een ‘onderhands document’ niet voldoende. Misschien is dat briefje wel onder dwang geschreven of was de persoon die het schreef al niet meer wilsbekwaam?”�
“Bovendien,” vervolgt Boleij-Rutgers, “is het niet zeker dat iemand dat briefje vindt. Of dat de vinder het niet eens is met de inhoud en het briefje laat verdwijnen. De notariële akte van het levenstestament wordt in het Centraal Levenstestamentregister opgenomen. Daar kun je navragen of iemand een levenstestament heeft laten maken.”

Vertrouwen
“Een levenstestament is in feite een uitgebreide, notariële volmacht,” licht de kandidaat-notaris toe. “Allerlei onderwerpen kunnen daarin puntsgewijs aan bod komen: persoonlijke, medische, zakelijke en administratieve wensen. Op al die vlakken kun je aangeven wie er voor jou moet optreden, of officieel gezegd: een volmacht krijgt. Dat kunnen meerdere personen zijn. Bijvoorbeeld een zakenpartner voor je onderneming en je oudste zoon voor de persoonlijke financiën. Het moet in ieder geval iemand zijn die je vertrouwt.”

Mensen én wensen
Naast deze volmachten kunt u allerlei wensen en gegevens opnemen in het levenstestament, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Enkele voorbeelden. Financieel: schenkingen die u wilt (blijven) doen; het beheer van een effectenportefeuille; de hypotheek op uw huis. Zakelijk: de zaakwaarneming of verkoop van uw onderneming. Persoonlijk: de verkoop van uw huis en inboedel als u naar een zorgtehuis gaat. Medisch: behandelgebod of -verbod, het bestaan van euthanasieverklaring of donorcodicil. Daarnaast kunt u allerlei bijlagen toevoegen, zoals overzicht van bankrekeningen en verzekeringen, digitale codes en wachtwoorden.

Op de hoogte
Een levenstestament is niet alleen voor u zelf rustgevend, ook voor uw omgeving kan het een zorg minder zijn als uw wensen al op papier staan. De kandidaat-notaris adviseert wel om betrokkenen (met name de gemachtigden) op de hoogte te stellen en eventueel een (deel)kopie te overhandigen. “Als de omgeving niet weet dat er een levenstestament is, bestaat het gevaar dat niemand er naar gaat zoeken.”
Om die reden lijkt het haar ook verstandig om eventuele uitvaartwensen (cremeren of begraven, de afscheidsceremonie) vooraf te bespreken:
“Je kunt ze opnemen in het levenstestament, maar ik zou aanraden om dergelijke zaken sowieso met familie of vrienden te bespreken. Daar is geen volmacht voor nodig.”
Situaties kunnen veranderen. Daarom ook is het verstandig om het levenstestament van tijd tot tijd te actualiseren. Boleij-Rutgers: “Wat je vandaag wenst kan over een aantal jaren veranderd zijn. Misschien dat er nieuwe ontwikkelingen zijn op medisch gebied of dat een gevolmachtigde persoon overlijdt. Dan moet het document aangepast. En vergeet dan niet om weer een nieuwe kopie te verspreiden.”

Twijfelt u of een levenstestament iets voor u is, of wat u erin moet opnemen? Daarover willen de (kandidaat-)notarissen van Dirkzwager graag met u van gedachten wisselen.