1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Het recht op een domeinnaam

Het recht op een domeinnaam

Er ontstaan vaak geschillen over onder andere het gebruik, de registratie en de overdracht van domeinnamen. Wat zijn domeinnamen eigenlijk? En mag een hostingbedrijf weigeren om de domeinnaam op jouw naam over te dragen? Daar gaat dit blog over.
Leestijd 
Auteur artikel Lorena van den Berg
Gepubliceerd 08 oktober 2020
Laatst gewijzigd 15 augustus 2022

Wat zijn domeinnamen?

Domeinnamen bestaan uit een combinatie van letters en/of cijfers eventueel met een liggend streepje, gevolgd door een extensie of topleveldomein (TLD) zoals bijvoorbeeld .nl of .com. Een domeinnaam kan gezien worden als de aanduiding van een locatie op het internet, een virtuele plaats waar zich een website bevindt of waar een e-mail naartoe kan worden gezonden.

Bij de registratie van domeinnamen geldt: ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. De domeinnaam komt toe aan degene die de domeinnaam het eerst heeft geregistreerd.

Domeinnaam als handelsnaam

Een domeinnaam kan naast een aanduiding van een locatie op het internet ook een handelsnaam zijn. Beslissend is of de domeinnaam wordt gebruikt als de naam waarmee de onderneming wordt aangeduid. Of daarvan sprake is zal van de omstandigheden van het geval afhangen. Een domeinnaam zal veelal ook een handelsnaam zijn als de domeinnaam hetzelfde is als de ‘gewone’ handelsnaam van de onderneming.

Het enkele registeren of reserveren van een domeinnaam wordt niet gezien als het gebruik als handelsnaam.

Domeinnaam en merkrechten

Een domeinnaam kan tevens het merk bevatten van de desbetreffende onderneming die een website heeft opgezet.

Het kan echter ook zo zijn dat de domeinnaam het merk van een derde bevat. Onder bepaalde omstandigheden kan de merkhouder tegen het gebruik van het merk in de domeinnaam optreden.

Domeinnaamregistratie

Om een domeinnaam te kunnen registeren is het van belang om eerst te controleren of deze domeinnaam nog vrij is. Via SIDN is het mogelijk om te kijken of een bepaalde .nl domeinnaam al is geregistreerd.

Daarnaast is het van belang dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op merk- en/of handelsnaamrechten van anderen.

De domeinnaam kan vervolgens bij een hostingbedrijf, een registrar, worden geregistreerd.

Overdragen domeinnaam door hostingbedrijf

Het kan zijn dat de domeinnaam is geregistreerd op naam van het hostingbedrijf of een andere (onbevoegde) partij. Is het hostingbedrijf in dat geval verplicht om de domeinnaam op verzoek op jouw naam over te dragen?

Dit soort vraagstukken en andere geschillen over (de overdracht van) domeinnamen kunnen worden voorgelegd aan de rechter maar ook bestaat er een SIDN geschillenregeling voor .nl domeinnamen.

Onlangs heeft de Rechtbank Midden-Nederland moeten oordelen over een geschil met betrekking tot de overdracht van een domeinnaam nadat de domeinnaamhouder [A] was overleden. De erfgenamen meende recht te hebben op de domeinnaam van A die was geregistreerd bij een hostingbedrijf. De toenmalige vriendin van A was echter van mening dat zij recht heeft op de domeinnaam aangezien zij samen met A een bedrijf exploiteerde onder die naam en de vriendin dit bedrijf nog steeds voortzet.

De rechtbank oordeelt als volgt:

Het enkele feit dat [A] vanaf 2012 bij SIDN geregistreerd stond als domeinnaamhouder maakt niet dat [gedaagde sub 1] c.s. nu recht hebben op het gebruik van de domeinnaam. Van doorslaggevend belang is immers niet de registratie van de domeinnaam, maar het naar buiten toe treden van de onderneming met de betreffende naam, zoals hiervoor overwogen. Dat [eiseres] degene is die sinds 2012 naar buiten treedt met de handelsnaam [onderneming 1] door middel van de domeinnaam [onderneming 1] .nl. staat vast. Uit de correspondentie van Mijndomein blijkt bovendien dat [A] de domeinnaam ten behoeve van [eiseres] heeft laten registreren en aan haar heeft overgedragen. De facturen van Mijndomein werden ook gericht aan [eiseres] . Het aangevoerde door [gedaagde sub 1] c.s. dat [A] de administratie voerde voor de onderneming van [eiseres] en dat [A] de domeinregistratie tot zijn overlijden betaalde, biedt [gedaagde sub 1] c.s. eveneens geen soelaas. Het voeren van de administratie bij een onderneming leidt niet tot het verkrijgen van enige rechten in die onderneming en een derde (nog los van het gegeven dat door [eiseres] is betwist dat zij de facturen niet zelf voldaan heeft) kan immers bevrijdende betalingen verrichten. De rechten van [eiseres] op haar handelsnaam dienen dus door [gedaagde sub 1] c.s. te worden gerespecteerd.

 

De rechtbank komt tot de conclusie dat de vriendin van A aanspraak kan maken op de overdracht van de domeinnaam.

Tot slot

Bij het registeren en gebruiken van domeinnamen is het van belang om te controleren of de betreffende domeinnaam geen inbreuk maakt op merk- en/of handelsnaamrechten van derden. Indien jouw domeinnaam is geregistreerd bij en op naam van een hostingbedrijf en jij (handelsnaam- of merk)rechten op die domeinnaam hebt kun jij het hostingbedrijf verzoeken de domeinnaam over te dragen op jouw naam.

Heeft u vragen over het gebruik of de overdracht van een domeinnaam dan kunt u contact opnemen met mij.

 

Lorena van den Berg, advocaat intellectuele eigendom