Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Hoe herkent een inkoper concurrentiebeperkende afspraken bij aanbestedingen?

Hoe herkent een inkoper concurrentiebeperkende afspraken bij aanbestedingen?

Aanbestedingen staan sinds kort weer op de agenda van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dat betekent dat ACM de komende twee jaar extra aandacht zal geven aan het opsporen van concurrentiebeperkende afspraken (kartels) van ondernemingen die kunnen deelnemen aan aanbestedingen van (decentrale) overheden. Bij haar pogingen kartels op te sporen roept de ACM inkopers op om mogelijke kartels aan haar te rapporteren. De ACM heeft de folder Afspraken tussen bedrijven bij aanbesteden gepublicee...
Auteur artikelSjaak van der Heul
Gepubliceerd21 mei 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Aanbestedingen staan sinds kort weer op de agenda van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dat betekent dat ACM de komende twee jaar extra aandacht zal geven aan het opsporen van concurrentiebeperkende afspraken (kartels) van ondernemingen die kunnen deelnemen aan aanbestedingen van (decentrale) overheden. Bij haar pogingen kartels op te sporen roept de ACM inkopers op om mogelijke kartels aan haar te rapporteren. De ACM heeft de folder Afspraken tussen bedrijven bij aanbesteden gepubliceerd als hulpmiddel voor inkopers bij het detecteren van verboden afspraken.

In de folder beschrijft de ACM aanwijzingen die mogelijk wijzen op marktverdeling en/of prijsafspraken tussen potentiele inschrijvers. Zulke afspraken zijn vaak in strijd met het kartelverbod uit de Mededingingswet en worden bij aanbestedingsprocedures aangeduid als bid rigging vanwege de manipulatie van het biedgedrag van ondernemingen. Indicaties van bid rigging kunnen blijken uit:

  • de (aard en hoeveelheid aan) offertes;

  • de prijsstelling in de offertes;

  • vergelijkbaarheid van het gedrag van (potentiele) inschrijvers;

  • de wijze van communicatie van de (potentiele) inschrijvers.


De ACM geeft in het formulier ook tips hoe inkopers afspraken tussen bedrijven kunnen voorkomen.

In haar oproep om verdacht gedrag te melden, wijst de ACM inkopers tot slot op het tipformulier dat op de website is gepubliceerd. Daarbij wordt verzocht om een eventuele tip aan de ACM niet aan de grote klok te hangen omdat daarmee eventuele detectie van het kartel kan worden bemoeilijkt.