Zoeken
  1. Huur of concessie?

Huur of concessie?

Een huurovereenkomst van parkeerterreinen kwalificeert als concessieovereenkomst in de zin van de Aanbestedingswet als de 'huurder' ook verplicht is de terreinen te exploiteren.
Artikel | 15 oktober 2018 | Tony van Wijk

De kantonrechter in Leeuwarden heeft bevestigd dat voor de kwalificatie van een concessieovereenkomst niet alleen noodzakelijk is dat er een recht tot exploitatie met bijbehorend exploitatierisico is, maar ook een exploitatieplicht. Nu er op grond van de met de gemeente Harlingen gesloten “huurovereenkomst” ook een verplichting was tot exploitatie van parkeervoorzieningen, kwalificeert de overeenkomst als een concessieovereenkomst. De kantonrechter die zich buigt over huurzaken verklaart zich daarom onbevoegd om van de vorderingen kennis te nemen.