1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Inhoud noodwet ondertekenen van een testament op afstand bekend

Inhoud noodwet ondertekenen van een testament op afstand bekend

Op 8 april 2020 is het wetsvoorstel: “Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid” ingediend bij de tweede kamer. In dit blog bespreek ik de gevolgen van dit wetsvoorstel voor het ondertekenen van een testament
Leestijd 
Auteur artikel Ineke Meuwese
Gepubliceerd 14 april 2020
Laatst gewijzigd 14 april 2020

In mijn vorige blog 'Tijdelijk aangepast vormvoorschrift testament in coronatijd' schreef ik dat er een noodwet is aangekondigd die het tekenen van een testament op afstand mogelijk gaat maken. Inmiddels is de inhoud van deze noodwet bekend. Deze inhoud zal ik hieronder toelichten.

Op 8 april 2020 is het wetsvoorstel: “Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid” ingediend bij de tweede kamer (hierna het wetsvoorstel). In dit blog bespreek ik de gevolgen van dit wetsvoorstel voor het ondertekenen van een testament. In het blog van Charlotte Perquin-Deelen bespreekt zij de relevante aspecten van dit wetsvoorstel voor de algemene vergadering van rechtspersonen.

Een testament moet in bijzijn van een notaris worden ondertekend. In deze noodsituatie, waarin mensen thuis in quarantaine zitten, verzorgingshuizen zijn gesloten en mensen met corona in het ziekenhuis liggen, kan een testament niet altijd in bijzijn van een notaris worden ondertekend.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om een testament op afstand te ondertekenen. In het wetsvoorstel is opgenomen dat een testament tot stand kan komen door een tweezijdig audiovisueel communicatiemiddel. In het testament moet dan worden opgenomen dat het testament op deze bijzondere wijze tot stand is gekomen en dat het testament dus niet is ondertekend door de testateur. Het communicatiemiddel moet zodanig zijn dat de notaris de identiteit van de persoon die het testament maakt, goed kan vaststellen. Een verbinding met alleen geluid is daarom niet voldoende. Degene die het testament maakt en de notaris moeten elkaar via beeld kunnen zien.

De notaris moet daarbij zorgvuldig handelen, zoals hij dat bij ieder ander testament doet. Het moet de notaris duidelijk zijn dat degene die het testament maakt, dat zelf zo heeft gewild en dat er geen beïnvloeding is van iemand anders. Bovendien moet de notaris zich ervan vergewissen dat degene die het testament maakt, de inhoud daarvan goed begrijpt.

Het wetsvoorstel betreft een tijdelijke noodmaatregel. Het voornemen is dat aan de noodmaatregel terugwerkende kracht wordt gegeven tot 16 maart 2020. In beginsel vervalt de wet 1 september 2020. Hiervan kan bij koninklijk besluit worden afgeweken. Het is de verwachting dat de tweede kamer medio april gaat stemmen over het wetsvoorstel.

Ook nadat het wetsvoorstel is aangenomen moet voor zoveel mogelijk de bestaande testamentenpraktijk, waarbij het testament wordt getekend in bijzijn van de notaris, worden gehandhaafd. Alleen als het echt niet anders kan, kan een audiovisuele verbinding uitkomst bieden. 

De noodwet geldt overigens alleen voor mensen die in Nederland verblijven en niet voor mensen die in het buitenland verblijven. 

Mocht u vragen hebben over het opstellen van een testament, neemt u dan gerust contact met mij op.