1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Inschrijving van een vennootschap onder firma op een aanbesteding: moet van elke vennoot een UEA’s worden ingediend?

Inschrijving van een vennootschap onder firma op een aanbesteding: moet van elke vennoot een UEA worden ingediend?

In een recente uitspraak geeft het Europese Hof van Justitie duidelijkheid over de wijze waarop een vennootschap onder firma (‘vof’) moet inschrijven op een aanbestedingsprocedure. De vof die de opdracht met eigen personeel en bedrijfsmiddelen uitvoert, dient één (eigen) Uniform Europees Aanbestedingsdocument (‘UEA’) in. De vof die voor de uitvoering (personeel en middelen van) haar vennoten inzet, moet daarnaast ook UEA’s van de betreffende vennoten indienen.
Leestijd 
Auteur artikel Mathijs Jonkers
Gepubliceerd 20 januari 2023
Laatst gewijzigd 23 januari 2023

De zaak

De gemeenten Weert en Nederweert organiseren een aanbesteding voor gymnastiekvervoer. De opdracht wordt voorlopig gegund aan Touringcars VOF. Taxi Horn Tours B.V., de enige andere inschrijver, maakt in kort geding bezwaar tegen de gunning van de opdracht aan Touringcars VOF. Volgens Taxi Horn Tours B.V. heeft de voorlopige winnaar ten onrechte nagelaten om van elk van de beide vennoten een eigen UEA in te dienen. Nadat in eerste aanleg de vorderingen van Taxi Horn Tours B.V. door de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg zijn afgewezen, gaat zij in hoger beroep.

Het Hof Den Bosch stelt vervolgens prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie. De kern van de vragen is of een ondernemer waarin personen (natuurlijke personen en/of rechtspersonen) samenwerken, zoals een vof, kan volstaan met het indienen van haar eigen UEA, of dat ook van de vennoten UEA’s moeten worden ingediend.

Oordeel van het Hof van Justitie

Het Hof van Justitie gaat in zijn arrest eerst in op de vraag of het een verschil uitmaakt of de samenwerking tussen vennoten tijdelijk of duurzaam is. Dat is niet het geval. Het Hof brengt een ander onderscheid aan, namelijk tussen een vof die zelf beschikt over alle personeel en bedrijfsmiddelen die nodig zijn om de opdracht uit te voeren en een vof die een beroep moet doen op de middelen van haar vennoten.

In het eerste geval kan een vof volstaan met het indienen van alleen haar eigen UEA. Dan moet zij wel kunnen aantonen dat de opdracht met eigen personeel en materiaal kan worden uitgevoerd. Daartoe behoren ook alle middelen die de vennoten op basis van de vennootschapsovereenkomst aan de vof hebben overgedragen en waarover de vof vrij kan beschikken.

In het tweede geval beschikt een vof niet zelf over alle middelen die nodig zijn om de opdracht uit te voren. Als zij in die situatie een beroep doet op de draagkracht van een of meerdere vennoten, moet van elke vennoot waarop een beroep wordt gedaan ook een UEA worden ingediend.

Kortom, een vof dient per inschrijving op een aanbesteding te beoordelen van welke partijen een UEA moet worden ingediend.

Hebt u vragen over (het inschrijven op) een aanbestedingsprocedures? Neem dan contact op met Frank Cornelissen, Mathijs Jonkers of een van de andere aanbestedingsspecialisten van Dirkzwager.