De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Invoeringswet Omgevingswet aangenomen door Eerste Kamer

Invoeringswet Omgevingswet aangenomen door Eerste Kamer

Op dinsdag 11 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet.
Leestijd 
Auteur artikel Bart de Haan
Gepubliceerd12 februari 2020
Laatst gewijzigd12 februari 2020
 

Zoals al langer bekend is, gaat het huidige omgevingsrecht op de schop. De Invoeringswet Omgevingswet, die met een hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer is aangenomen, is nodig om het nieuwe stelsel goed te laten werken.

De basis van dit nieuwe stelsel bestaat uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en de Omgevingsregeling. Later volgen enkele aanvullingswetten, invoerings- en aanvullingsbesluiten en -regelingen, die verschillende deelgebieden regelen, zoals bodem, geluid, natuur en grondeigendom.

De nieuwe Omgevingswet voegt een groot aantal wetten en regelingen voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving samen. Daarbij krijgen gemeenten meer ruimte voor maatwerk. Een andere belangrijke verandering is dat de reguliere vergunningprocedure van 8 weken het uitgangspunt wordt, waardoor een aantal projecten sneller gerealiseerd kan worden.

Rond de zomer zullen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg, het Rijk en de Tweede en Eerste kamer besluiten of de geplande ingangsdatum van 1 januari 2021 doorgaat. Dit is deels afhankelijk van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), dat tijdig ingevoerd moet zijn bij alle overheden.

De minister informeert de betrokken partijen de komende periode maandelijks over de voortgang van het hele project. Wij houden u uiteraard op de hoogte!

Lees meer over de Omgevingswet in ons kennisportal.