De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. IT-contracten (deel 9): Prijs en betaling

IT-contracten (deel 9): Prijs en betaling

In onze serie IT-contracten bespreken wij per onderwerp de belangrijkste aandachtspunten. Dit keer gaan we nader in op het onderwerp “Prijs en betaling”.
Auteur artikelMark Jansen
Gepubliceerd11 april 2019
Laatst gewijzigd15 augustus 2019
Leestijd 

Quanto Costa?

Uiteraard moet er betaald worden voor de geleverde (of te leveren) producten en diensten. Vaak hangt aan de verschillende onderdelen van de levering een eigen prijs(model). In het artikel over prijs en betaling zie je daarmee regelmatig, net als in het artikel over het voorwerp van de overeenkomst, een soort samenvatting terugkomen van de verschillende te leveren producten en diensten. Sterker nog, als dat niet zo is, dan is dit een indicatie dat de afspraken over prijs en betaling wel eens onvoldoende helder zouden kunnen zijn.

Prijzenblad of andere bijlage

De prijzen zelf staan regelmatig niet in het contract zelf, maar in een bijlage (bijv. genaamd prijzenblad). Soms ontsnappen de prijzen daarmee aan de aandacht van de juristen (en ligt het onderwerp meer bij de commercie). Dat is niet helemaal terecht.

Helderheid van belang

Uiteraard is het niet aan juristen iets te vinden van de hoogte van de prijzen. Het is wel aan juristen om te toetsen of de prijsafspraken helder zijn. Want juist over geld wordt in de praktijk flink gediscussieerd.

Denk in dat kader aan:

 • de vraag wat er wel/niet is inbegrepen in een vaste prijs;
 • hoe om te gaan met stuksprijzen voor oude versies van een product als alleen de nieuwe versie nog maar leverbaar is;
 • wat een dagtarief nu eigenlijk betekent (is dat x uur productie draaien of is dat een vaste prijs per dag, ongeacht de gerealiseerde productie?);
 • hoe om te gaan met valutarisico’s;
 • enz.

Onderwerpen in artikel

In het artikel over prijs en betaling wordt, als het goed is, alle potentiële onduidelijkheid over alles wat met geld te maken heeft weggenomen. Veelal komen in het artikel een vast aantal onderwerpen terug:

 • het onderscheid tussen eenmalige en periodieke betalingen, onder verwijzing naar de afzonderlijke producten en diensten die in ruil voor die betalingen worden geleverd;
 • afspraken over het moment van betalen (vooraf, achteraf, eerst na goedkeuring, etc.);
 • tarieven voor meerwerk (al dan niet verwijzend naar procesafspraken over meerwerk);
 • afspraken over de betalingstermijn;
 • afspraken over de wijze van facturering (denk aan elektronisch factureren, gebruik van portals, etc.);
 • afspraken over belastingen en premies (denk bijv. aan de recente btw-wijziging);
 • afspraken over het al dan niet indexeren van prijzen (en het moment daarvan);
 • afspraken over het al dan niet doorbelasten van prijsverhogingen van toeleveranciers van de leverancier;
 • afspraken over de gevolgen van niet-tijdige betaling (zowel procedureafspraken als zaken als de eventueel aanvullend verschuldigde kosten);
 • eventueel afspraken over valutarisico’s.

Prijs en voorwaarden hangen samen

Wat ik regelmatig zie gebeuren is dat er tussen inkopers en verkopers al is onderhandeld over de prijs, en dat daarna pas de contractonderhandelingen beginnen. Er kunnen daardoor soms bijzondere patstellingen ontstaan.

Zo kan een lage, scherpe prijs heel aantrekkelijk lijken, tot je er achter komt dat de daarbij behorende leveringsvoorwaarden zeker zo scherp (lees: eenzijdig) zijn. Goedkoop kan zo snel omslaan in duurkoop, bijvoorbeeld omdat er meerwerk noodzakelijk is of omdat er vertraagd geleverd wordt.

Prijs en voorwaarden hangen dus samen: aan een bepaald serviceniveau hangt (logischerwijs) een bepaald prijskaartje. Betere juridische randvoorwaarden komen dus vaak met een prijs. Laten we daar niet omheen draaien. Wat wilt u echter liever: voor een dubbeltje op de eerste rang zitten zonder enige (echte) mogelijkheid uw leverancier op zijn werk aan te spreken, of een meer gebalanceerde set afspraken met dito prijzen?

Leest u vooral ook de andere onderwerpen uit onze serie IT-contracten en blijf het geheel in samenhang bekijken.

Serie IT-contracten
Deel 1: Dwarsdoorsnede van IT-contract
Deel 2: Overwegingen Deel 10: Garantie
Deel 3: Definities Deel 11: Aansprakelijkheid
Deel 4: Onderwerp van de overeenkomst Deel 12: Overmacht
Deel 5: Levering, implementatie en opleiding Deel 13: Verwerking van persoonsgegevens
Deel 6: Acceptatieprocedure Deel 14: Intellectuele eigendom
Deel 7: Onderhoud en beheer (volgens SLA) Deel 15: Duur en beëindiging
Deel 8: Governance en evaluatie Deel 16: Gevolgen van de beëindiging/transitie
Deel 9: Prijs en betaling Deel 17: Toepasselijk recht en geschillen
Beoordeel dit artikel