1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Kansen in coronatijd! (deel 1 - Werknemersparticipatie)

Kansen in coronatijd! (deel 1 - Werknemersparticipatie)

Onmiskenbaar heeft de coronacrisis voor veel ondernemers grote negatieve gevolgen. Er zijn zorgen over de liquiditeitspositie, de winstgevendheid, de continuïteit van de onderneming, het personeel en de inrichting van de toekomstige bedrijfsvoering. Dit neemt niet weg dat er voor een (familie)onderneming met toekomstperspectief in deze tijd ook kansen liggen. De komende tijd zullen wij enkele artikelen schrijven over kansen die deze coronatijd biedt, te beginnen met een werknemersparticipatie.
Leestijd 
Auteur artikel Lex van Noordenburg
Gepubliceerd 19 mei 2020
Laatst gewijzigd 12 juni 2020

Als door de coronacrisis de winstgevendheid onder druk is komen te staan en de onzekerheid over toekomstige winstontwikkelingen is toegenomen, dan heeft dat ongetwijfeld invloed op de financiële waardering van de onderneming. Dit kan ook tot gevolg hebben dat een werknemersparticipatie tegen een lagere waardering kan plaatsvinden dan vóór de coronacrisis het geval was. In dit artikel gaan wij in op in de praktijk voorkomende werknemersparticipatieregelingen, belangrijke aandachtspunten bij de opzet van een regeling en de waardering van de onderneming.

Werknemersparticipatie

Een werknemersparticipatie biedt werknemers een kans in de toekomstige (waarde)groei en resultaten van de onderneming te delen. Voor de onderneming kan zo meer binding tussen de onderneming en de werknemer worden gerealiseerd. Bovendien kan een directe cash-out als gevolg van een (al dan niet bestaande) jaarlijkse bonusregeling worden voorkomen en naar de toekomst worden verplaatst. Een werknemersparticipatie leidt doorgaans pas tot een cash-out bij een realisatie van het voordeel door de werknemer.

Een werknemersparticipatie kent in principe twee soorten regelingen, namelijk op participatiebasis of op cashbasis. Voorbeelden van een regeling op participatiebasis zijn aandelen, aandelenopties, winstbewijzen en in aandelen converteerbare (obligatie)leningen. Met deze regelingen wordt daadwerkelijk geparticipeerd in de onderneming. Bij regelingen op cashbasis kan gedacht worden aan phantom-stocks of stock-appreciation-rights (SAR). Er vindt geen directe participatie in de onderneming plaats, maar de uiteindelijke beloning voor de werknemer is wel afhankelijk van waardeontwikkeling van de (aandelen van de) onderneming of van bepaalde key-performance-indicators (KPI).

Belangrijke aspecten

Aan beide werknemersparticipatieregelingen zijn specifieke juridische en fiscale aspecten verbonden voor zowel de werkgever als de werknemer. Hierbij zal onder andere gekeken moeten worden naar:

  • arbeidsrechtelijke aspecten
  • participatievoorwaarden (voorwaarden voor deelname, bad-leaver en good-leaver afspraken bij vertrek, mogelijkheid tot vervreemding van de participaties, drag- en tag along bepalingen bij verkoop van de onderneming, berekening van de waarde van de participatie etc.)
  • vennootschapsrechtelijke aspecten (structuur, governance, waaronder zeggenschap en vergaderrechten)
  • financiering van de participatie
  • waardering van de onderneming en prijs van de participatie
  • fiscale aspecten bij de aanvang van de participatie, bij de realisatie van het voordeel, bij het einde van de participatie of bij ontslag.

Waardering onderneming

Een belangrijk aspect van een werknemersparticipatieregeling is vaak (i) de waardering van de onderneming en (ii) de prijs die door de werknemer voor een participatie moet worden betaald. De participatie zal tegen zakelijke voorwaarden moeten plaatsvinden om onwenselijke fiscale verrassingen te voorkomen. Wat de prijs betreft wordt fiscaal uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer van de aandelen in de onderneming. In de praktijk wordt die waarde vaak bepaald op basis van de zogenoemde discounted-cashflow-methode (DCF-methode) of de EBITDA-multiple. De DCF-methode gaat uit van de contante waarde van de toekomstige vrije kasstroom van de onderneming, waarbij bepaalde uitgangspunten en variabelen worden meegewogen. De EBITDA-multiple is gebaseerd op een gecorrigeerde winst van de onderneming vermenigvuldigd met een bepaalde (markt)factor. De Belastingdienst blijkt in de praktijk een duidelijke voorkeur te hebben voor de DCF-methode. Deze methode kan onder de huidige omstandigheden leiden tot een lagere waardering van de onderneming. Volgens de rechtspraak zijn ook andere waarderingsmethoden toegestaan als deze leiden tot een waarde in het economisch verkeer.

Neem gerust contact op met een van onze fiscalisten, notarissen of advocaten als u de mogelijkheden van een werknemersparticipatie voor uw onderneming eens wilt bespreken.