1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Korting in eenheidsprijzen leidt tot ongeldige inschrijving

Korting in eenheidsprijzen leidt tot ongeldige inschrijving

Het verrekenen van een korting in de eenheidsprijzen, maakt de inschrijving ongeldig. De Rotterdamse voorzieningenrechter oordeelt dat de ongeldigverklaring op grond van de Standaard RAW 2010 in dat geval rechtmatig is.AchtergrondDe gemeente Schiedam heeft een nationaal openbare aanbestedingsprocedure  gehouden voor asfaltonderhoud. Het bestek is een bestek met open posten. Van toepassing is de Standaard RAW 2010. Gegund zou worden aan de inschrijver met de laagste prijs.De gemeente heeft aan...
Leestijd 
Auteur artikel Joris Bax (uit dienst)
Gepubliceerd 07 juli 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Het verrekenen van een korting in de eenheidsprijzen, maakt de inschrijving ongeldig. De Rotterdamse voorzieningenrechter oordeelt dat de ongeldigverklaring op grond van de Standaard RAW 2010 in dat geval rechtmatig is.

Achtergrond
De gemeente Schiedam heeft een nationaal openbare aanbestedingsprocedure  gehouden voor asfaltonderhoud. Het bestek is een bestek met open posten. Van toepassing is de Standaard RAW 2010. Gegund zou worden aan de inschrijver met de laagste prijs.

De gemeente heeft aan de inschrijver met de laagste prijs gevraagd om een toelichting op een aantal eenheidsprijzen (ex artikel 01.01.04 RAW). De reden is dat in de inschrijving een aantal fors hoge en fors lage eenheidsprijzen zijn opgenomen. Uit de toelichting van de inschrijver volgt dat de inschrijver in een aantal eenheidsprijzen een quantumkorting van de asfaltmolen heeft verwerkt.

Vervolgens verklaart de gemeente de inschrijving ongeldig. Volgens de gemeente zijn diverse lage eenheidsprijzen niet realistisch en alleen houdbaar vanwege de fors hoge verrekenprijzen. Tevens wordt de motivering van de inschrijver onvoldoende geacht.

Vonnis: korting in eenheidsprijs niet toegestaan
De voorzieningenrechter acht de ongeldigverklaring rechtmatig. Uit de toelichting van de inschrijver blijkt volgens de voorzieningenrechter dat de inschrijver alle kortingen voor het asfalt, ook die voor andere opdrachtgevers, in de inschrijving van de gemeente Schiedam heeft verwerkt. Daardoor voldoet de inschrijfstaat volgens de voorzieningenrechter niet aan artikel 01.01.03 van de Standaard RAW 2010 aangezien niet alle kosten voor de resultaatsverplichting in de eenheidsprijs zijn. Daarnaast is geschoven met kosten. De voorzieningenrechter overweegt daarover: “Binnen de RAW systematiek dient het voor eigen rekening nemen van een deel van de kosten immers plaats te vinden bij de post  ‘korting’ (bestekspost 918870) onder de ‘Eenmalige kosten’, bij welke post overigens ook nog een korting is opgenomen.

De vordering tot gunning aan de inschrijver wordt daarom afgewezen.

Commentaar
Dit vonnis lijkt een voortzetting van een lijn in de jurisprudentie waarin de RAW systematiek strikt wordt toegepast en het niet toegestaan is andere bedragen in de eenheidsprijzen op te nemen dan de kosten voor het tot stand brengen van de resultaatsverplichting. Aanbestedende diensten doen er daarom goed aan om inschrijfstaten grondig te controleren en bij prijzen die te laag lijken al vragen te stellen over de samenstelling van de (eenheids)prijzen. Als een korting erin is opgenomen, kan dat reden zijn de inschrijving ongeldig te verklaren. Dan handelt de aannemer waarschijnlijk in strijd met de Standaard RAW aangezien dan niet alle kosten voor het tot stand brengen van de resultaatverplichting niet in de eenheidsprijs zijn opgenomen. Vooral als in de staart onder eenmalige kosten ook een post ‘korting’ is opgenomen.

Joris Bax
Advocaat aanbestedings- en bouwrecht