De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Leergang Compliance Officer in de Zorg weer van start (1)

Leergang Compliance Officer in de Zorg weer van start

Op 10 en 11 september a.s. organiseert Dirkzwager advocaten & notarissen samen met het Nederlands Compliance Instituut (NCI) weer de Leergang Compliance Officer in de Zorg.Compliance in de zorgRegelgeving in de zorg wordt steeds ingewikkelder. Tegelijkertijd wordt het toezicht op de naleving ervan strenger. Overtredingen kunnen voor zorginstellingen grote consequenties hebben, omdat toezichthouders in de zorg, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, de A...
Leestijd 
Auteur artikel Dirkzwager
Gepubliceerd30 juli 2013
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Op 10 en 11 september a.s. organiseert Dirkzwager advocaten & notarissen samen met het Nederlands Compliance Instituut (NCI) weer de Leergang Compliance Officer in de Zorg.

Compliance in de zorg
Regelgeving in de zorg wordt steeds ingewikkelder. Tegelijkertijd wordt het toezicht op de naleving ervan strenger. Overtredingen kunnen voor zorginstellingen grote consequenties hebben, omdat toezichthouders in de zorg, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt, het College Bescherming Persoonsgegevens en de Arbeidsinspectie, boetes en/of dwangsommen kunnen opleggen als instellingen zich niet aan de regels houden. Bovendien lopen niet alleen zorginstellingen het risico te worden beboet. Ook natuurlijke personen, zoals bestuurders en (zorg)managers, moeten er rekening mee houden dat zij voor overtredingen persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Door de toegenomen noodzaak de regels correct na te leven, staat de zorgsector voor de uitdaging om de compliancefunctie in te voeren. Dit gaat met vallen en opstaan, maar uiteindelijk zal compliance ook in de zorgsector vanzelfsprekend zijn.

De Leergang Compliance Officer in de Zorg
De Leergang Compliance Officer in de Zorg is speciaal gericht op de zorgsector en ontwikkeld voor en door professionals. De docenten zijn deskundigen uit de praktijk en hebben affiniteit en ervaring met de specifieke vraagstukken die in de zorgsector spelen.

Vanwege de focus op de zorgsector, is de Leergang Compliance Officer in de Zorg bij uitstek bedoeld voor interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij - of verantwoordelijk zijn voor - de uitvoering van compliancetaken bij zorginstellingen. Dit kunnen zowel medewerkers zijn met een fulltime compliancetaak als medewerkers die parttime een compliancefunctie vervullen.

De deelnemers aan de Leergang Compliance Officer in de Zorg krijgen inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico’s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken. Daarbij wordt tevens een inleiding gegeven ten aanzien van een aantal juridisch inhoudelijke onderwerpen die voor de invulling van de compliancefunctie van belang zijn.

De Leergang is een modulaire opleiding. Module 1 wordt georganiseerd op 10 en 11 september in Oosterbeek. Module 2 en 3 wordt georganiseerd op 6 en 7 november in Nieuwegein. Meer informatie vindt u in de folder Leergang Compliance Officer in de Zorg. Inschrijven kunt u zich op de website van het NCI.

Ronde Tafel
De Leergang Compliance Officer in de Zorg is al een aantal malen met succes georganiseerd. De deelnemers kwamen uit alle geledingen van de zorgsector. Dat maakt de Leergang Compliance Officer in de Zorg ook zo boeiend en leerzaam. De Leergang biedt bij uitstek de mogelijkheid persoonlijke ervaringen uit te wisselen, niet alleen tijdens de Leergang zelf maar ook daarna door middel van de zogenaamde ‘Ronde Tafel bijeenkomsten’ die twee maal per jaar worden georganiseerd. Verder kunnen alle deelnemers na het volgen van de Leergang Compliance in de Zorg deelnemen aan de ‘Ronde tafel compliance in de zorg’ op linked in. Ook via dit forum wordt na de opleiding kennis en ervaring met elkaar gedeeld. Wat ons betreft een must, omdat het voor compliance officers in de zorg nog een zoektocht is naar de beste wijze om een compliancefunctie in te richten.