1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Makelaar niet aansprakelijk voor onjuiste vermelding in verkoopbrochure

Makelaar niet aansprakelijk voor onjuiste vermelding in verkoopbrochure

Een onjuiste vermelding van de woonoppervlakte van een woning in een verkoopbrochure van een makelaar levert in onderstaande zaak geen onrechtmatige daad op jegens de koper van de woning.CasusK koopt in 2009 een woning, welke in september van dat jaar wordt geleverd. Makelaar A (NVM-makelaar) heeft in opdracht van de verkoper bemiddeld bij de verkoop. In de verkoopbrochure van A staat vermeld dat de woonoppervlakte circa 125 m2 bedraagt en dat men er van uit moet gaan dat deze informatie slec...
Leestijd 
Auteur artikel John Wijnmaalen MRICS
Gepubliceerd 02 februari 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Een onjuiste vermelding van de woonoppervlakte van een woning in een verkoopbrochure van een makelaar levert in onderstaande zaak geen onrechtmatige daad op jegens de koper van de woning.

Casus

K koopt in 2009 een woning, welke in september van dat jaar wordt geleverd. Makelaar A (NVM-makelaar) heeft in opdracht van de verkoper bemiddeld bij de verkoop. In de verkoopbrochure van A staat vermeld dat de woonoppervlakte circa 125 m2 bedraagt en dat men er van uit moet gaan dat deze informatie slechts indicatief is. De woning is in 2009, in verband met een aanvraag voor een hypothecaire lening, door Makelaar B getaxeerd op € 375.000,00. Met ingang van 15 juni 2010 schrijft de NVM alle NVM-makelaars voor dat ten aanzien van nieuw aangeboden woonhuizen voor wat betreft de informatie met betrekking tot de gebruiksoppervlakte daarvan, moet worden voldaan aan de NEN-methode, een nieuwe meetinstructie. K laat in 2011 de woning opnieuw taxeren. Makelaar C stelt de taxatiewaarde vast op € 330.000,00 en geeft in de waardeverklaring aan dat de oppervlakte van de woning in werkelijkheid niet 125 m2 bedraagt maar 105 m2, wat een afwijking van 19% betekent.

Aansprakelijkheid

K stelt Makelaar A in 2011 aansprakelijk voor de schade die hij als gevolg van deze afwijking lijdt. De verzekeraar van A wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand. Vervolgens start K een tuchtrechtelijke procedure bij de Raad van Toezicht te Haarlem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM (RvT). De klacht wordt in 2012 door de RvT ongegrond verklaard en in 2013 door de Centrale Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars O.G. en Vastgoeddeskundigen NVM (Centrale Raad) bekrachtigd.

Verhouding rechtbank en tuchtrechter

K stelt thans Makelaar A aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad omdat hij niet zou hebben gehandeld als een redelijk handelend en redelijk bekwaam makelaar. De rechtbank gaat allereerst in op de verhouding tussen het eerdere oordeel van de tuchtrechter en dat van de burgerlijke rechter. De burgerlijke rechter kan betekenis toekennen aan het oordeel van de tuchtrechter over het gewraakte handelen. Indien de rechter komt tot een oordeel dat afwijkt van het oordeel van de tuchtrechter dient de rechter dit oordeel zodanig te motiveren dat dit ook voldoende begrijpelijk is.

Onrechtmatige daad?

Ten aanzien van de vraag of Makelaar A aansprakelijk is voor de bij K ontstane schade overweegt de rechtbank als volgt. Vaststaat dat ten tijde van de koop van de woning in 2009 de woonoppervlakte niet behoefde te worden gemeten volgens de NEN-methode. Daarnaast werd er door de bij de NVM aangesloten makelaars niet een vaste en uniforme meetmethode gehanteerd en was ‘woonoppervlakte’ niet een eenduidig begrip. De door Makelaar A in 2009 gebruikte meetmethode was toegestaan. De beschikbare plattegronden die zijn opgemaakt in 2009 en 2011 zijn tot stand gekomen op basis van verschillende methodes en zijn daarom niet vergelijkbaar. Bij gebreke van een vaststaande normering ten aanzien van de wijze van meting van de oppervlakte van een woning ten tijde van de koop van de woning in 2009 kan niet worden vastgesteld welke meting juist dan wel onjuist is.

Conclusie

De rechtbank concludeert dat K onvoldoende argumenten heeft aangevoerd om zijn stelling te kunnen dragen dat Makelaar A heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die van haar als een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar mocht worden verwacht. Er kan dan ook niet worden geoordeeld dat Makelaar A jegens K onrechtmatig heeft gehandeld. De vordering van K wordt afgewezen.

Door Mitzi Litjens