1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Motivering van de gunningsbeslissing: praktische tips

Motivering van de gunningsbeslissing: praktische tips

Uit een recent gepubliceerd vonnis van de voorzieningenrechter Noord-Nederland zijn een aantal praktische tips te herleiden voor de inhoud en motivering van de gunning(sbeslissing). Na het vonnis over de aanbesteding van de renovatie van Thialf, zou er nu een duidelijk kader moeten zijn over de gunningsbeslissing.Uitgangspunt is dat de relevante redenen voor de gunning worden medegedeeld (artikel 2.130 Aanbestedingswet). Daarbij is volgens de voorzieningenrechter Noord-Nederland het volgende...
Leestijd 
Auteur artikel Joris Bax (uit dienst)
Gepubliceerd 25 april 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Uit een recent gepubliceerd vonnis van de voorzieningenrechter Noord-Nederland zijn een aantal praktische tips te herleiden voor de inhoud en motivering van de gunning(sbeslissing). Na het vonnis over de aanbesteding van de renovatie van Thialf, zou er nu een duidelijk kader moeten zijn over de gunningsbeslissing.

Uitgangspunt is dat de relevante redenen voor de gunning worden medegedeeld (artikel 2.130 Aanbestedingswet). Daarbij is volgens de voorzieningenrechter Noord-Nederland het volgende van belang:

  • het opnemen van uitsluitend een overzicht met puntenscores is onvoldoende;

  • er moet inzicht worden gegeven waarom aan een (afgewezen) inschrijving niet de maximale score (op een gunningscriterium) is toegekend;

  • er moet gemotiveerd worden waarom de ‘winnaar’ van de aanbesteding de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan (wat er waarschijnlijk op neerkomt dat moet worden gemotiveerd waarom de ‘winnaar’ in vergelijking met de afgewezen inschrijver een betere inschrijving heeft ingediend);

  • uit de motivering moet blijken hoe de verschillende (gunnings)aspecten/ criteria die de aanbesteder mee heeft laten wegen (en in de aanbestedingsdocumenten bekend zijn gemaakt) tot de betreffende score(s) leiden.


mr. J.H.J. Bax, aanbestedingsadvocaat
vakgroep aanbestedings- en bouwrecht, Dirkzwager