De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Na herziening mag BTW niet bij koper worden nageheven

Na herziening mag BTW niet bij koper worden nageheven

Het Hof van Justitie EU heeft geoordeeld dat de zesde richtlijn zich ertegen verzet dat de bedragen die zijn verschuldigd na een herziening van een BTW-aftrek worden ingevorderd bij een andere belastingplichtige dan degene die de aftrek heeft toegepast. Deze uitspraak is in lijn met de conclusie van de advocaat-generaal van 30 mei 2013.Het ging in deze zaak om de doorverkoop van een onroerende zaak waarbij ten tijde van de levering is geopteerd voor een met BTW belaste levering. Later blijkt...
Leestijd 
Auteur artikel John Wijnmaalen MRICS
Gepubliceerd17 oktober 2013
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Het Hof van Justitie EU heeft geoordeeld dat de zesde richtlijn zich ertegen verzet dat de bedragen die zijn verschuldigd na een herziening van een BTW-aftrek worden ingevorderd bij een andere belastingplichtige dan degene die de aftrek heeft toegepast. Deze uitspraak is in lijn met de conclusie van de advocaat-generaal van 30 mei 2013.

Het ging in deze zaak om de doorverkoop van een onroerende zaak waarbij ten tijde van de levering is geopteerd voor een met BTW belaste levering. Later blijkt dat de koper de onroerende zaak niet gebruikt voor BTW-belaste prestaties en legt de inspecteur een naheffingsaanslag in de omzetbelasting op aan de koper voor de door de Verkoper ten onrechte in vooraftrek gebrachte BTW. De Hoge Raad heeft vervolgens aan het Hof van Justitie EU de prejudiciële vraag voorgelegd of de zesde richtlijn het toelaat dat de BTW die bij de verkoper wordt herzien kan worden nageheven bij de koper. Het antwoord van het Hof van Justitie is ontkennend zodat de koper niet opdraait voor de door verkoper verschuldigde BTW.